Kinderkerstfeest 13 december Develhof Kinderkerstfeest 13 december Develhof
Op vrijdag 13 december organiseert de leiding van de kindernevendienst weer een gezellig kinderkerstfeest in de Develhof. Het feest is van 15.30 tot ca. 16.45 uur. Alle kinderen zijn welkom, jonge kinderen graag met begeleiding. Vriendjes, vriendinnetjes, kleinkinderen, buurkinderen, iedereen is van harte uitgenodigd. We hopen er met elkaar weer een gezellige middag van te maken. Voor de kinderen staat er natuurlijk drinken en wat lekkers klaar en voor de (groot)ouders is er een lekker bakje koffie of thee. Tot de 13e!

De begeleiding van de Kindernevendienst van de Develhof

Meer informatie: / Rianne Imandt
 
 
Kerstmis - Kerstherberg - 2e Kerstdag Kerstmis - Kerstherberg - 2e Kerstdag
Op donderdag 26 december, 2e kerstdag, organiseren we weer een kerstherberg in de Develhof. Iedereen die graag mee wil doen met een gezellige bijeenkomst met een praatje, een glaasje, een liedje en een verhaaltje maar natuurlijk ook een maaltijd, is van harte welkom.

We beginnen om 12.00 uur en het zal om 16.00 uur weer afgelopen zijn. De entree is gratis maar aan het eind collecteren we om de onkosten te dekken.

Als u zelf kunt komen graag, maar als u gehaald en gebracht wilt worden kan dat ook. Op het intekenformulier achter in de kerk kunt u aangeven of u komt, met hoeveel personen u komt en of u wel of niet gehaald wilt worden.

Namens de diaconie van de Develhof, Marry en Ad Oostdijk, tel. 610 06 74 of 

 
Open Burcht Open Burcht
Op woensdag 18 december sluiten we de koffieochtenden af van het jaar 2019. In 2020 starten we weer op woensdag  8 januari op dezelfde tijden van 10.00-12.00 uur. We hopen elkaar weer zo mogelijk in goede gezondheid te ontmoeten.

Zij die ziek zijn wensen we veel sterkte toe en beterschap.

Hartelijk welkom en tot ziens!

Namens het bestuur,
Agnes Huber 
 
Develhofsoos stopt! Develhofsoos stopt!
Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat door het teruglopen van het aantal leden we unaniem besloten hebben op 2 december 2019 met de Develhofsoos te stoppen.

We wensen u alle goeds, en gezegende kerstdagen.

Jacqueline Broerse,  Nellie Valk, Ans van der Harst
 
Vorming & Toerusting Vorming & Toerusting
Het programma 2019/2020 van de taakgroep 'Vorming en Toerusting' is beschikbaar! 

Vanaf begin september tot half juli 2020 kunt u bijna elke week een activiteit bijwonen. Een breed programma dat velen zal interesseren.

Er is een groot aanbod van lezingen over kerk en maatschappij en over allerlei facetten van het christendom, inclusief een uitgebreide cursus betreffende het christelijk geloof. Daarnaast zijn er ook weer diverse muziekavonden, die elk jaar door meer mensen ontdekt en gewaardeerd worden.

Naast de bijeenkomsten die door Vorming & Toerusting zijn geïnitieerd, zijn er in het programma ook activiteiten opgenomen die de moeite waard zijn om onder uw aandacht te brengen maar die door anderen georganiseerd worden.

De bijeenkomsten zijn voor iedereen. Of u wel of geen lid bent van een kerk of parochie maakt niet uit. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld. Twintig minuten voor aanvang staan koffie en thee voor u klaar.

Wij hopen dat wij u bij een of meer bijeenkomsten mogen ontmoeten.

Namens de leden van de taakgroep,

Wim Sandee, voorzitter

Klik hier voor het volledige programma 2019/2020.
 
Wandelclub Develhof Wandelclub Develhof

We wandelen elke woensdagavond om 19:00 uur vanaf de Develhof. Aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom. Regent het, dan gaat het wandelen niet door.

Maria Marijnissen
 
Bouwstenen voor je geloof Bouwstenen voor je geloofToerusting voor alle gemeenteleden

Vindt je het ook zo lastig om je geloof onder woorden te brengen. ‘Ik geloof wel, maar hoe zit het eigenlijk precies?’ Wat is eigenlijk de plaats van geloof in je eigen leven: ‘Wat is de kern van het christelijk geloof? Waarom geloof ik wat ik geloof?’ Met die vragen willen we bezig zijn op de cursus Bouwstenen voor je geloof. De onderwerpen gaan o.a. over
 
  • het gebed
  • geloofszekerheid
  • de Bijbel vroeger en nu
  • de betrouwbaarheid en inspiratie van de Bijbel
  • het werk van de heilige Geest
  • de betekenis van Jezus
  • ons persoonlijk getuigenis
  • de gemeente
  • God dienen met de gaven die je hebt etc.

De cursus is veelkleurig en boeiend en al jarenlang een groot succes in het hele land. Als predikanten van Zwijndrecht zijn we enthousiast over dit samenwerkingsproject en we willen graag met u/jou aan de slag. Ook zeer geschikt voor belijdeniscathechisanten.
De cursus ‘Bouwstenen voor je geloof’ is vorig jaar van start gegaan. De nieuwe modules van jaar twee bestaan uit een op zichzelf staand programma. Dus ook nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden! 

De bouwstenencursus komt elke 14 dagen op woensdag bijeen en omvat het komende seizoen de volgende cursusonderwerpen: 

Eerste blok - Bijbel en Gemeente
18 sept. - De Bijbel van vroeger tot nu
2 okt.    - Betrouwbaarheid en inspiratie van de Bijbel
16 okt.  - Omgaan met de Bijbel
30 okt.  - Aan de slag met de Bijbel
13 nov. - De gemeente als lichaam
27 nov. - Andere beelden van de Gemeente
11 dec. - Rentmeesterschap
8 jan.    - Heilige Levenswandel 


Tweede blok - Christus en de Geest
22 jan. - Jezus, God en mens
5 feb.   - Jezus, de Verlosser
19 feb. - De Heilige Geest in het Oude Testament
4 mrt.   - De Heilige Geest in het Nieuwe Testament
18 mrt. - De Heilige Geest in de christen
1 apr.    - Vervulling met de Heilige Geest
15 apr. - De gaven van de Heilige Geest
22 apr. - God dienen met de gaven die je hebt

Lees meer informatie op de site van Vorming en Toerusting (V&T). Klik daarvoor op de onderstaande knop. 
 
Develhofkoor Develhofkoor


 

Zingt u mee?

Het Develhofkoor verleent regelmatig medewerking aan kerkdiensten, bv aan Advents- en Vesperdiensten die worden gehouden in samenwerking met de andere PKN-kerken in Zwijndrecht in de verschillende kerken.

De liturgiecommissie zou het op prijs stellen als het Develhofkoor zich regelmatig laat horen, mede omdat het een activiteit van de eigen gemeente is.

Wie van zingen houdt en mee wil doen kan zich opgeven bij

Griti de Bondt, tel. 612 88 03.