Corona maatregelen Corona maatregelen

Helaas zijn er per zaterdag 6 november weer Corona maatregelen van kracht (aanscherping 28/11).

De meest belangrijke voor onze kerkdienst zijn:

- U hoeft zich niet aan te melden voor de kerkdienst

- Mondkapjes op bij binnenkomst en op de zitplaats mogen ze af

- Afstand houden op 1,5 meter

- Bij het zingen van de liederen tijdens de kerkdienst verzoeken wij u ingetogen te zingen, de meeste liederen zullen weer door de voorzangers worden verzorgd.

- De koster geeft aanwijzingen hoe we de kerk veilig kunnen verlaten

- De ventilatie in de Develhof wordt optimaal gehouden door de koster.
 

 

Navenactiviteiten geannuleerd

Tot nader bericht zijn alle nevenactiviteiten geannuleerd. Het betreft de ‘Open Burcht’, filmmiddagen, gespreksgroepen en ook de Vespers in de Hoeksteen gaan niet door. 
 

Koffiedrinken

Vanwege de vele besmettingen is het niet verstandig om na de dienst koffie te drinken. We kunnen weer koffiedrinken zodra de situatie en de maatregelen het toelaten.

Gelukkig mogen we elkaar zondag wel ontmoeten, iets waar we zeker dankbaar voor mogen zijn.

 
Snelmenu Snelmenu
Om direct naar een item te gaan kunt u ook klikken op een van onderstaande links:  
 
Adventsproject en Kindernevendienst Adventsproject en Kindernevendienst
In het adventsproject van de Kindernevendienst kijken we dit jaar mee over de schouder van de evangelist Lucas. Wat heeft hij allemaal verzameld voor zijn evangelie? Stel je voor dat Lucas een plakboek zou hebben bijgehouden van de verhalen over Jezus. Wat zou er dan in staan? Daar denken de kinderen deze adventstijd over na. Zondag 28 november starten we met dit project tijdens de gezinsdienst. Na afloop van de dienst is er voor ieder gezin een tasje met daarin de materialen van het project. Zo kunnen we thuis en in de kerk toeleven naar het kerstfeest. We hopen op een fijne tijd met elkaar.

Op zondag 19 december en zaterdag 25 december zal er kindernevendienst zijn.

Groeten, Eveline Roosendaal

 
Rond de Erediensten Rond de Erediensten


 

Zondag 5 december hoopt ds. H.E. Faber van der Meulen weer bij ons voor te gaan. Zie hier voormeer informatie over het thema van deze dienst.
 


Zondag 12 december hoop ik zelf weer voor te gaan en hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te mogen vieren. Tijdens deze dienst wil ik met u nadenken over de ontmoeting van Maria met Elisabeth (Lucas 1: 39-56), twee zwangere vrouwen die elkaar ontmoeten en dan gebeurt er van alles. Maria verbleef zelfs drie maanden bij Elisabeth en zij hielden maaltijd met elkaar. Hoe verhoudt ons Heilig Avondmaal zich met de maaltijden die deze twee vrouwen met elkaar hielden?
 


Zondag 19 december hoopt mijn vrouw Anja Matser weer bij ons voor te gaan.

 

Klik hier voor meer info over de Corona maatregelen


Online volgen

Klik hier voor de eerstvolgende online kerkdienstds. Eric Matser 

lees meer »
 
Jeugddienst in Develhof Jeugddienst in Develhof
Zondag 28 november is er een advent-jeugddienst. De jeugddienst wordt een prachtig spektakel door de jeugd van de tienerbrugdienst voor iedereen. Het wordt een ware verrassing, waar we de volledige kerkdienst in een modern jasje steken met film, geluid en vooral interactie. Een echt ander soort dienst, waarbij alle gebruiken onder de loep genomen worden en het volledig anders wordt. Kortom een feest om niet te missen. We hopen jullie allemaal te zien!

Leiding van de tienerbrugdienst

 
5 December 2e Advent 5 December 2e Advent
(2 SAMUEL 21:15-22 EN LUCAS 2:52)

Wat heeft 2 Samuel een wonderlijk verhaal over koning David. Vaak kennen we dit verhaal niet eens en zouden we dan wat missen? Ja, wat in het boek 2 Samuel wordt verteld heeft te maken met ons leven van alledag. Het klinkt als een soort sprookje, maar het gaat om de werkelijkheid van jou en mij. En uiteindelijk verwijst dit vreemde verhaal naar wat over het kind Jezus wordt verteld door Lucas. Tijdens de dagen van Advent denken we er over na: hoe komt God onder de mensen? Over dit thema horen we met elkaar tijdens de bijbeluitleg
Welkom op zondag 5 december in de Develhof!

Ds. Harry Faber van der Meulen

 
Adventskalender 2021 Adventskalender 2021


Thema: In een ander licht

Dit jaar is er ook weer een online adventkalander, deze is via klikken op de knop 'Naar de kalender' aan de rechterkant van de pagina te openen.

In de adventskalender staat dit jaar het laatste boek uit de Bijbel centraal, de Openbaring van Johannes. Dit is een forse uitdaging. Openbaring is immers geen eenvoudig boek. Het staat vol rampen en mysterieuze visioenen. Maar het Bijbelboek is de moeite meer dan waard. Het wil de christenen van toen - en nu - bemoedigen en aansporen om in adventstijd te leven: Hij komt.

Naast de dagelijkse overdenkingen bevat de online kalender verschillende extra’s, zoals interviews met de predikanten die een bijdrage leverden aan de kalender, passende adventsliederen en tips om dieper Openbaring in te duiken. Een mooie manier om bewust toe te leven naar Kerst!

 
Inzage nieuwe plaatselijke regeling Inzage nieuwe plaatselijke regeling
Beste gemeenteleden,

De oude versie van de plaatselijke regeling is helemaal bijgewerkt. De nieuwe versie van 2021 is nu beschikbaar. 

Deze nieuwe plaatselijke regeling moet door de gemeente kunnen worden ingezien. Omdat het nogal een groot bestand is willen we het niet uitprinten. Wilt u deze nieuwe versie bekijken / inzien dan sturen we u deze digitaal op.
Het opvragen kan gebeuren bij de scriba via een mail naar scriba@develhof.nl

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Rembert Slotema

 
Uitdraai preken Uitdraai preken
Omdat sommige gemeenteleden ondanks gehoorapparaten en andere hulpmiddelen de preek vaak niet meer goed kunnen volgen, heb ik besloten om in ieder geval als ik zelf voorga of mijn vrouw Anja, de preek uit te draaien en vóór de dienst mee te geven. We zullen ons niet altijd letterlijk aan de tekst houden, maar ik hoop dat met de mogelijkheid van meelezen de inhoud van de preek beter overkomt.

Ds. Eric Matser
 
Open Burcht Open Burcht
Vanwege de genomen maatregelen in verband met het coronavirus kan de ‘Open Burcht’ voorlopig niet doorgaan.

Willemien Branger
 
Kindernevendienst beperkt Kindernevendienst beperkt
Met pijn in ons hart hebben wij moeten besluiten dat er niet meer elke zondag kindernevendienst kan worden aangeboden vanwege het gebrek aan leiding. Slechts twee dames zijn er nog over om de kindernevendienst te leiden en dat is onvoldoende om hier mee door te gaan. Uit nood geboren hebben we nu afgesproken dat er één keer per maand kindernevendienst gehouden wordt. De crèche voor de kleinste kinderen gaat wel elke zondag gewoon door. Oudere kinderen kunnen als er geen kindernevendienst is eventueel nog daar naar toe. Daar ligt een kinderbijbel en wordt er in voorkomende gevallen een verhaal voorgelezen. Deze situatie blijft voorlopig tot het eind van dit jaar en daarna evalueren wij weer. Wij hopen als kerkenraad dat er vrijwilligers opstaan die mee willen gaan draaien bij de kindernevendienst en andere vacatures willen gaan vervullen om alle taken in de kerk zoveel mogelijk toch door te kunnen laten gaan.

Op zondag 19 december en zaterdag 25 december zal er kindernevendienst zijn.
 
Kerkauto Kerkauto
Met ingang van zondag 5 september kunnen we weer gebruik gaan maken van de kerkauto. Mensen die hiervoor willen kiezen, kunnen contact opnemen met Marijke Kaijim. Aanmelden gebeurt nog steeds via het mailadres aanmeldenkerkdienst@develhof.nl of tel. 844 26 23 of 06 10 42 32 32 vóór vrijdagavond 20.00 uur. Dit i.v.m. de administratieve verwerking hiervan. Omdat in de ene week veel alleenstaanden en de andere week veel stellen zich aanmelden, willen we u vragen dit bijtijds te doen en u te houden aan de toegewezen plaatsen.

Met vriendelijke groet, Rembert Slotema, scriba
 
Vorming & Toerusting 2021/2022 Vorming & Toerusting 2021/2022
Het programma 2021/2022 van de taakgroep 'Vorming en Toerusting' is beschikbaar! Het programmaboekje is op de startzondag 5 september aan iedereen die aanwezig kon zijn in de kerk aangeboden. Maar ook op de site van Vorming & Toerusting vind u alle benodigde informatie.

Klik op het V&T logo om naar het programma te gaan op de 'Vorming en Toerusting' site.

Kijkt u vooraf op de website van Vorming & Toerusting of geef u van tevoren op.
 

Wij hopen dat wij u bij een of meer bijeenkomsten mogen ontmoeten.

De leden van de taakgroep 
 
de kerktuin... de kerktuin...

Na onze eerste oproep in het kerkblad van 18 juli en op deze site (zie LEES MEER) is de telefoon van onze coördinator, Henk Kaijim helaas geen enkele keer overgegaan. Ca. 1,5 uur per week op maandagmorgen moet toch wel op te brengen zijn voor onze kerk? Lekker buiten. Beweging, een goed gesprek tijdens de koffie en dito gevoel na afloop, zullen uw deel zijn!
Bel Henk a.u.b op, tel. 612 02 44.

N.B. Onze leeftijden zijn bij de kerkrentmeesters bekend.
 
 

 

lees meer »
 
Bericht van het College van Kerkrentmeesters Bericht van het College van Kerkrentmeesters
Lees hier het volledige bericht van het College van Kerkrentmeesters over ventilatie, arico, CV en lekkend dak.

Nieuwsbrief CvK Juni 2021
 
Lief en Leed (privacy) Lief en Leed (privacy)
Ik zit met een dilemma, wij zijn als gemeente van Jezus Christus geroepen om er voor elkaar te zijn, om ‘lief en leed’ met elkaar te delen. Alleen dan moet u wel op de hoogte gebracht worden van wat er speelt bij mensen.
 

lees meer »
 
Collectes / kerkelijke bijdragen Collectes / kerkelijke bijdragen
Wij willen u vragen om juist in deze periode uw betrokkenheid met de kerk en de wereld tot uiting te brengen in uw gaven. U kunt, naast de collecte in de kerk in de daarvoor bestemde vazen, ook blijven bijdragen door uw gaven over te maken op onderstaande rekeningnummers. Het hoeven geen grote bedragen te zijn. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.
 
Rekeningnummers
   
Kerk

 
NL33 INGB 0000 2073 94
ten name van
Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt
   
Diaconie   

   
NL55 INGB 0000 1931 27
ten name van
Diaconie Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt


 
Verslag Israëlreis Verslag Israëlreis


Dinsdag 11 juni 2019 vertrokken 25 predikanten naar Israël. Via onderstaande links kunt u het reisverslag te lezen. Het geheel is in drie delen opgesplitst:
Deel 1: De eerste dagen 
Deel 2: Jeruzalem
Deel 3: Slot

ds. Eric Matser
 
Archief berichten Corona tijd Archief berichten Corona tijd
Er verschenen in de tijd van Corona veel berichten. Om de site overzichtelijk te houden hebben we de meeste eerder geplaatste berichten zoals de nieuwsbrieven (gemeente ontmoetingen) uit die tijd op een archief pagina gezet. Via dat archief kunt u deze berichten dan eenvoudig op uw gemak (nog eens) lezen door te klikken op de link van het betreffende bericht.

Klik op de knop hieronder om het archief te openen.


 
lees meer »