Rond de Erediensten Rond de Erediensten
Zondag 15 december zal het Laurens Kamerkoor bij ons te gast zijn in de eredienst. Liederen die zij zingen zullen de leidraad vormen voor de verdere invulling van die dienst. We hopen ook verder te gaan met Micha, hoofdstuk 6, waarin God zelf zegt: ‘Ik heb jou, mens, gezegd wat goed is en wat de Ene van je wil - recht doen, trouw zijn en nederig de weg gaan van je God’. En we kijken naar de rol van Johannes de Doper. Hij bereidt Gods weg voor door op te roepen tot inkeer en door de nabijheid van Gods rijk te verkondigen. Wat hebben de verkondigingen van Micha en Johannes de Doper met elkaar gemeen? 

Zondag 22 december hoopt ds. H. Faber van der Meulen weer bij ons voor te gaan.
 

Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag, staan we stil bij de geboorte van onze Heiland. Dit doen we naar aanleiding van het magnifieke begin van Johannes 1, met daarin de woorden: ‘Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld’. Wat betekent deze boodschap anno 2019? Tijdens deze dienst zullen Lennart Moree (piano), Jacqueline Meijer (sopraan) en Illa Lommers (orgel) de muziek verzorgen. Voor aanvang van de dienst zingen we zoals gebruikelijk al enkele liederen, waaronder ‘Komt allen tezamen’. Ik hoop dat veel mensen deze speciale dienst bezoeken en neem gerust een familielid of kennis mee.

Zondag 29 december hoopt ds. Erik Groeneveld bij ons voor te gaan.

Ds. Eric Matser
 
Kinderkerstfeest 13 december Develhof Kinderkerstfeest 13 december Develhof
Op vrijdag 13 december organiseert de leiding van de kindernevendienst weer een gezellig kinderkerstfeest in de Develhof. Het feest is van 15.30 tot ca. 16.45 uur. Alle kinderen zijn welkom, jonge kinderen graag met begeleiding. Vriendjes, vriendinnetjes, kleinkinderen, buurkinderen, iedereen is van harte uitgenodigd. We hopen er met elkaar weer een gezellige middag van te maken. Voor de kinderen staat er natuurlijk drinken en wat lekkers klaar en voor de (groot)ouders is er een lekker bakje koffie of thee. Tot de 13e!

De begeleiding van de Kindernevendienst van de Develhof

Meer informatie: / Rianne Imandt
 
 
Tienerbrugdienst 15 december Lindtse Kerk Tienerbrugdienst 15 december Lindtse Kerk
Zondag 15 december is er Tienerbrugdienst om 10.00 uur in de Lindtse Kerk. We gaan verder met de voorbereidingen van de jeugddienst. 

Alle tieners zijn welkom!
Tot zondag.

Leiding van de Tienerbrugdienst   
 
 
Vierde Advent (22 december) Vierde Advent (22 december)
Op deze zondag gaan we uit van een profetie bij Ezechiël. Hij ziet in de toekomst de robotisering van de wereld. Alles gaat maar en draait maar door. Is er iemand die daar nog invloed op kan uitoefenen (Ez.1:15-26)? Advent betekent: ‘Hij komt er bij’ (Lucas 1:26-35). Wie is dat? Is dat ook Johannes de Doper? Wat is het effect van zijn komst? Maar wat betekent toch die uitdrukking: ‘Hij zal mensen redden en ervoor zorgen dat al hun zonden vergeven worden’ (Mat.1:21) Wat heb ik daaraan?

Dit zijn een paar vragen om over na te denken op de laatste zondag van advent om je voor te bereiden op Kerstmis. U bent welkom in de Develhof!

Ds. Harry Faber van der Meulen
 
 
Develhofsoos stopt! Develhofsoos stopt!
Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat door het teruglopen van het aantal leden we unaniem besloten hebben op 2 december 2019 met de Develhofsoos te stoppen.

We wensen u alle goeds, en gezegende kerstdagen.

Jacqueline Broerse,  Nellie Valk, Ans van der Harst
 
Kerstpakkettenactie Kerstpakkettenactie

Diverse kerken in Zwijndrecht, waaronder de Develhof, organiseren ook dit jaar weer de kerstpakkettenactie voor de in Zwijndrecht verblijvende vluchtelingen. Vluchtelingenwerk Zwijndrecht heeft daartoe zo´n 120 adressen doorgegeven. Deze vluchtelingen hebben een zware tijd achter de rug en zijn nu woonachtig in onze regio. Zij leven op bijstandsniveau en kunnen met Kerst wel een extraatje gebruiken.

Helpt u mee om tijdens de donkere dagen rondom Kerst deze mensen wat warmte en licht te bezorgen? U kunt op onderstaande manier meehelpen:
  • Neem op zondag 8 december na de dienst een lege doos mee naar huis.
  • Vul deze doos met houdbare levensmiddelen en wat leuke extra’s (s.v.p. geen alcohol en/of varkensvlees).
U kunt de gevulde doos in de Develhof afleveren op:
  • dinsdagavond 10 dec. tussen 19.30-20.00 uur
  • woensdagochtend 11 dec. tussen 10.00-12.00 uur en tussen 19.30-20.30 uur,
  • donderdagochtend 12 dec. tussen 9.00-11.00 uur en tussen 19.00 en 20.00 uur.
  • Uiterlijk zondagmorgen 15 dec. vóór (of direct na) de kerkdienst.
U kunt het kerstpakket ook afgeven op het adres van ondergetekende, Haydnstraat 20. Wel graag even een telefoontje vooraf (tel. 610 18 12).

Evenals voorgaande jaren berust het bezorgen van de kerstpakketten bij de diakenen van de Bethelkerk. Vanaf dinsdag 17 december bezorgen zij de kerstpakketten bij de vluchtelingen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw diaconie.

Namens uw diaconie, A.J. den Hoed
 
 
Open Burcht Open Burcht
Op woensdag 18 december sluiten we de koffieochtenden af van het jaar 2019. In 2020 starten we weer op woensdag  8 januari op dezelfde tijden van 10.00-12.00 uur. We hopen elkaar weer zo mogelijk in goede gezondheid te ontmoeten.

Zij die ziek zijn wensen we veel sterkte toe en beterschap.

Hartelijk welkom en tot ziens!

Namens het bestuur,
Agnes Huber 
 
Kerstbrood en Kerstkrans Kerstbrood en Kerstkrans

Ja, ja, dit jaar komen ze weer, vers gebakken, de overheerlijke kerstbroden en kerstkransen.

Vergeet niet uw kerstbrood en of kerstkrans te bestellen. Er zijn intekenlijsten bij Cees de Baat in de jeugdruimte of op de tafel in de ontmoetingsruimte.De kerstbroden zijn weer overheerlijk met amandelspijs en zuidvruchten en verpakt in luxe doos. De prijs voor deze super kwaliteit en gewicht van circa 1000 gram is € 10,-.

Ook hebben we heerlijke kerstkransen bereid met roomboter en zuiver amandelspijs. De prijs voor deze banketbakkerskwaliteit is € 10,-.

Vanaf vrijdag de 20e in de kerk verkrijgbaar.


Rien van Linschoten
 
 
Kerstmis - Kerstherberg - 2e Kerstdag Kerstmis - Kerstherberg - 2e Kerstdag
Op donderdag 26 december, 2e kerstdag, organiseren we weer een kerstherberg in de Develhof. Iedereen die graag mee wil doen met een gezellige bijeenkomst met een praatje, een glaasje, een liedje en een verhaaltje maar natuurlijk ook een maaltijd, is van harte welkom.

We beginnen om 12.00 uur en het zal om 16.00 uur weer afgelopen zijn. De entree is gratis maar aan het eind collecteren we om de onkosten te dekken.

Als u zelf kunt komen graag, maar als u gehaald en gebracht wilt worden kan dat ook. Op het intekenformulier achter in de kerk kunt u aangeven of u komt, met hoeveel personen u komt en of u wel of niet gehaald wilt worden.

Namens de diaconie van de Develhof, Marry en Ad Oostdijk, tel. 610 06 74 of 

 
Geef licht! Geef licht!
Het thema van het adventsproject van de kindernevendienst is: Geef Licht!

Met Kerstmis vieren we een wonder. De herders bij Bethlehem waren de eersten die het zagen: het werd licht in de nacht. Wat doen wij met dat licht? Hebben we er oog voor en delen we het met andere mensen?

We lezen deze periode met de kinderen uit het bijbelboek Micha. Hij was een profeet die de mensen van Jeruzalem een spiegel voorhield. Ze hadden van hun stad een donkere stad gemaakt. Het kon weer licht worden, maar daar moesten de mensen wel wat voor doen!

Ook is er deze periode weer een speciaal lied. In dit projectlied bezingen we: Je krijgt het gratis, maar niet voor niets. Wij krijgen het licht om het door te geven.

De leiding van de kindernevendienst wenst u en de kinderen een fijne adventstijd en alvast een mooie Kerst!

Liselotte den Heeten
 
 
Vorming & Toerusting 2019/20 Vorming & Toerusting 2019/20
Het programma 2019/2020 van de taakgroep 'Vorming en Toerusting' is beschikbaar!

Klik op het V&T logo om naar het programma te gaan op de 'Vorming en Toerusting' site.
 
 
Vacature functie administrateur Vacature functie administrateur
Na een zeer verdrietige situatie door het plotseling overlijden van onze zeer ervaren administrateur de heer Peter Rozendaal, zijn wij binnen het College van Kerkrentmeesters in overleg om een geschikte persoon te vinden die de functie van administrateur zou willen gaan vervullen. Gezien de voortgang in de administratieve werkzaamheden is het van belang om op korte termijn een geschikte persoon toe te voegen aan ons college. Graag vernemen wij van onze gemeenteleden wie de functie van administrateur zou willen gaan vervullen. Bij een positieve interesse kunt u zich aanmelden bij onze penningmeester Jaap Bakker of voorzitter Cees van Breugel.

College van Kerkrentmeesters
 
Verslag Israëlreis Verslag Israëlreis


Dinsdag 11 juni 2019 vertrokken 25 predikanten naar Israël. Via onderstaande links kunt u het reisverslag te lezen. Het geheel is in drie delen opgesplitst:
Deel 1: De eerste dagen 
Deel 2: Jeruzalem
Deel 3: Slot

ds. Eric Matser