Rond de Erediensten Rond de Erediensten

Zondag 22 mei hoopt mw. ds. Helene Perfors, koopvaardijpredikant weer bij ons voor te gaan.
Zondag 29 mei hoop ik zelf weer voor te gaan en zullen we met elkaar nadenken over de betekenis van de hemelvaart van Jezus, wat dat voor Hem betekende en voor ons. Gerard de Wit bespeelt het orgel.
Zondag 5 juni vieren wij het Pinksterfeest met medewerking van ’Het Geklank des Konings’, Ilona van Grondelle solozang, Illa Lommers orgel. Natuurlijk zetten we tijdens deze dienst ook weer een aantal vrijwilligers in het zonnetje als waardering voor wat zij allemaal doen. Gelukkig kan dat nu weer nadat we twee jaar verstek hebben moeten laten gaan vanwege corona.


Online volgen

 
Klik hier voor de eerstvolgende online kerkdienst
Klik hier voor de eerdere online uitzendingen.


ds. Eric Matser 

 
Snelmenu Snelmenu
Om direct naar een item te gaan kunt u ook klikken op een van onderstaande links:      
 
Tienerbrugdienst Tienerbrugdienst
Zondag 22 mei is er om 09.30 uur een Tienerbrugdienst in de Develhof.

Het onderwerp is deze keer: natuur en milieu.

Alle tieners zijn welkom!

Leiding van de Tienerbrugdienst

 
V&T: Engelse kerkliederen in onze moedertaal V&T: Engelse kerkliederen in onze moedertaal
Wij nodigen u van harte uit voor een avond over de Engelse kerkliederen in onze moedertaal op 30 mei om 20.00 uur in de Develhof, Laan van Nederhoven 21.

Wie kent het niet, de prachtige Engelse koorzang met hoge jongenssopranen, die vooral in de Kersttijd van zich laat horen. De Engelse kerkmuziek kent naast deze kathedrale traditie met getrainde koren ook de ‘parish church tradition’ ofwel de gemeentezang in de plaatselijke kerken. Daar gaan we deze avond mee aan de slag.

De Anglicaanse gemeenten zingen hooggestemd: ze maken bij het zingen gebruik van de hele kerkruimte, ze staan vaak bij het zingen zodat hun hele lijf als zanginstrument werkt, en zingen vooral de lof van God.

Dichter-dominee Sytze de Vries schreef warme, sterke vertalingen en nieuwe Nederlandse teksten op de eenvoudige, bekende en minder vaak gezongen melodieën die pakken. De kracht van de Engelse melodie gecombineerd met poëzie in onze moedertaal nodigt uit tot vreugdevol en hooggestemd zingen. Een aantal van deze liederen staan in het Nieuwe Liedboek (2013). In de twee delen van  ‘Het Liefste Lied van Overzee’ zijn er nog meer gebundeld. Tijdens deze avond wordt gezongen door Jeanita van Eijsden en de aanwezigen worden van harte uitgenodigd mee te zingen.

Theologische verdieping: ds Wim van der Schee en Illa Lommers
Begeleiding van de zang op orgel: Illa Lommers
Begeleiding van de zang op piano: Niels Martin
Zang: Jeanita van Eijsden

 
Vorming & Toerusting 2021/2022 Vorming & Toerusting 2021/2022
Zie de website van Vorming & Toerusting voor het programma.
 

Wij hopen dat wij u bij een of meer bijeenkomsten mogen ontmoeten.

De leden van de taakgroep 
 
'Open Burcht' 'Open Burcht'
De eerstvolgende ‘Open Burcht’ begint weer na de vakantie op dinsdag 6 september 2022

Willemien Branger

 
Verkoop collectebonnen Verkoop collectebonnen
Tot en met 2020 waren contante giften fiscaal aftrekbaar. Deze giften moesten fiscaal worden onderbouwd. Dit kon bijvoorbeeld met een kwitantie die door het Kerkelijk Bureau werd afgegeven bij de contante verkoop van de collectebonnen. Vanaf 1 januari 2021 zijn contante giften niet meer aftrekbaar.

U kunt uw collectebonnen alleen nog ophalen bij het kerkelijk bureau door vooraf een betaling te doen op rekening nr. NL33 INGB 0000 2073 94 t.n.v. Geref. Kerk Zwijndrecht - Groote Lindt onder vermelding van “collectebonnen”. Het bedrag per velletje collectebonnen bedraagt € 25,-.

Jaap Bakker
Penningmeester
Geref. Kerk Zwijndrecht - Groote Lindt

 
Activiteitenruimte Activiteitenruimte
We zien uit naar de tijd waarin alle activiteiten weer mogen in de kerk. Als u voor een van de activiteiten een ruimte nodig hebt, dan vragen we u om dit door te geven aan onze koster André Bakker awbakker1954@gmail.com De koster heeft overzicht over de gebruikte ruimten. Zo voorkomen we met elkaar teleurstellingen.

Met vriendelijke groet,
Rembert Slotema, scriba

 
Beamercommissie Beamercommissie
Wie komt ons team versterken?

De beamercommissie kan nog hulp gebruiken. Het zou fijn zijn als een gemeentelid zich wil aanmelden, die met het Power-point programma bekend is.

Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden per emailadres: beamer@develhof.nl.

Namens de beamercommissie,
Tine de Kievit

 
Inzage nieuwe plaatselijke regeling Inzage nieuwe plaatselijke regeling
Beste gemeenteleden,

De oude versie van de plaatselijke regeling is helemaal bijgewerkt. De nieuwe versie van 2021 is nu beschikbaar. 

Deze nieuwe plaatselijke regeling moet door de gemeente kunnen worden ingezien. Omdat het nogal een groot bestand is willen we het niet uitprinten. Wilt u deze nieuwe versie klik dan hier om het te downloaden. Vanwege de grootte is het wel ingepakt (zip bestand) wat u op uw computer zelf zult moeten uitpakken. U kunt het ook nog steeds opvragen bij de scriba via een mail naar scriba@develhof.nl

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Rembert Slotema

 
Uitdraai preken Uitdraai preken
Omdat sommige gemeenteleden ondanks gehoorapparaten en andere hulpmiddelen de preek vaak niet meer goed kunnen volgen, heb ik besloten om in ieder geval als ik zelf voorga of mijn vrouw Anja, de preek uit te draaien en vóór de dienst mee te geven. We zullen ons niet altijd letterlijk aan de tekst houden, maar ik hoop dat met de mogelijkheid van meelezen de inhoud van de preek beter overkomt.

Ds. Eric Matser
 
De strijktafel De strijktafel
Ik ben blij en dankbaar dat we op dinsdag 31 mei na twee jaar weer kunnen beginnen met ‘De Strijktafel’.

Nog even ter herinnering, wat doen ze die ochtenden? Tijdens ‘De Strijktafel’ komen wij op dinsdagmorgen bij elkaar om samen te praten over wat er op dat moment speelt. Dat kan een onderwerp zijn uit de actualiteit of iets wat één van de deelnemers heeft meegemaakt, een positieve of negatieve ervaring. Ook theologische onderwerpen kunnen langskomen, maar het blijft altijd luchtig en laagdrempelig. Tijdens deze bijeenkomsten geen bijbelstudies, maar delen wat er leeft onder elkaar.

U bent van harte welkom om (opnieuw) deel te nemen aan deze gesprekken en neem gerust bekenden mee. En…tijdens de koffiepauze (ca. 10.30 uur) wordt er altijd iets lekkers geserveerd. Wij verwelkomen u graag.

We beginnen om 10.00 uur en eindigen om 11.30 uur.

De data zijn: dinsdag 31 mei, dinsdag 14 en dinsdag 28 juni.

Ds. Eric Matser
 
de kerktuin... de kerktuin...

Na onze eerste oproep in het kerkblad van 18 juli en op deze site (zie LEES MEER) is de telefoon van onze coördinator, Henk Kaijim helaas geen enkele keer overgegaan. Ca. 1,5 uur per week op maandagmorgen moet toch wel op te brengen zijn voor onze kerk? Lekker buiten. Beweging, een goed gesprek tijdens de koffie en dito gevoel na afloop, zullen uw deel zijn!
Bel Henk a.u.b op, tel. 612 02 44.

N.B. Onze leeftijden zijn bij de kerkrentmeesters bekend.
 
 

 

lees meer »
 
Bericht van het College van Kerkrentmeesters Bericht van het College van Kerkrentmeesters
Lees hier het volledige bericht van het College van Kerkrentmeesters over ventilatie, arico, CV en lekkend dak.

Nieuwsbrief CvK Juni 2021
 
Lief en Leed (privacy) Lief en Leed (privacy)
Ik zit met een dilemma, wij zijn als gemeente van Jezus Christus geroepen om er voor elkaar te zijn, om ‘lief en leed’ met elkaar te delen. Alleen dan moet u wel op de hoogte gebracht worden van wat er speelt bij mensen.
 

lees meer »
 
Collectes / kerkelijke bijdragen Collectes / kerkelijke bijdragen
Wij willen u vragen om juist in deze periode uw betrokkenheid met de kerk en de wereld tot uiting te brengen in uw gaven. U kunt, naast de collecte in de kerk in de daarvoor bestemde vazen, ook blijven bijdragen door uw gaven over te maken op onderstaande rekeningnummers. Het hoeven geen grote bedragen te zijn. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.
 
Rekeningnummers
   
Kerk

 
NL33 INGB 0000 2073 94
ten name van
Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt
   
Diaconie   

   
NL55 INGB 0000 1931 27
ten name van
Diaconie Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt


 
Verslag Israëlreis Verslag Israëlreis


Dinsdag 11 juni 2019 vertrokken 25 predikanten naar Israël. Via onderstaande links kunt u het reisverslag te lezen. Het geheel is in drie delen opgesplitst:
Deel 1: De eerste dagen 
Deel 2: Jeruzalem
Deel 3: Slot

ds. Eric Matser