Kerkdienst weer mogelijk! Kerkdienst weer mogelijk!


Voor de diensten naar de kerk komen of online kijken?

Vanaf zondag 5 juli mogen we weer met maximaal 70 mensen bij elkaar te komen.
De kerkrentmeesters hebben samen met de kosters een heel gebruiksplan opgesteld zodat u met een gerust hart naar de kerk kunt komen, maar u moet wel van te voren opgeven dat u komt! 


Kerkdienst bijwonen?

Wij zijn bij iedere kerkdienst verplicht te controleren of de aanwezige gemeenteleden gereserveerd hebben.
Als u de kerkdienst wilt bijwonen moet u zich voor vrijdagavond 20.00 uur aanmelden via een van onderstaande manieren Bij de aanmelding moet u de onderstaande gegevens doorgeven:
 • aantal personen waarvoor u wilt reserveren
 • de namen en het telefoonnummer
 • of u bij elkaar mag zitten
 • voor iedere kerkdienst waar u bij wilt zijn moet u zich aanmelden


CORONA-REGELS voor het bijwonen van de kerkdienst
 • Gebruik altijd uw gezonde verstand en stel uzelf iedere keer de vraag of het verstandig is om naar de kerk te komen.
 • Houdt u ook in en om de kerk altijd 1,5 meter afstand.
  (Geldt niet voor gezinnen waarvan de leden op hetzelfde adres woonachtig zijn)
 • Er mag niet gezongen en geneuried worden.
 • We schudden elkaar niet de hand.
 • Nies en hoest in de binnenkant van uw elleboog.
 • Desinfecteer uw handen voordat u de kerk betreedt.
 • Als u verkouden bent, blijft u thuis! Als u of één van uw huisgenoten koorts heeft of benauwd is, dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.
 • Ga thuis naar het toilet, de toiletten in de kerk zijn alleen in noodgevallen beschikbaar.
 • Bij het betreden van de kerk wacht u op de koster.
  Deze weet of u geregistreerd/uitgenodigd bent en geeft aan waar u mag zitten en geeft u de looproute naar uw zitplaats aan.
 • De koster is verantwoordelijk voor de orde en handhaving van de regels, instructies dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 


Ook nog online

De diensten blijven ook nog steeds online te volgen, zie deze link. Klik op de pagina van kerkdienstgemist.nl op het plaatje van de dienst die u wilt zien en dan vervolgens op het groene cirkeltje met het witte driehoekje om het afspelen te starten.


Namens de kerkenraad

Metha van der Net-Rozendaal

 
Rond de Erediensten Rond de Erediensten

Aanstaande zondag 20 september hopen wij met elkaar het Heilig Avondmaal te mogen vieren. Door alle maatregelen rond corona zal het anders gaan dan anders zonder dat er gelopen hoeft te worden in de kerk.
Muzikale medewerking wordt verleend door Jan Moelker (orgel), Carla Bos (harp) en Marijke en Annelies (zang).
Zij die thuis met ons verbonden zijn worden van harte uitgenodigd dit thuis ook mee te vieren door voor die tijd brood en wijn voor uzelf en degene die met u meevieren klaar te zetten. Misschien heeft het thuis avondmaal vieren wel oudere papieren dan in de kerk. Immers in Handelingen 2 staat: ‘zij braken het brood bij elkaar thuis’.
De meditatie zal ook worden gehouden over Handelingen 2: 43- 47 met als thema de grens doorbrekende handeling van het vieren van het Avondmaal.

Zondag 27 september hoopt ds. Harry Faber van der Meulen bij ons voor te gaan, zie ook elders op deze pagina.


U bent weer van harte welkom om de erediensten live bij te wonen, alléén moet u wel voor de vrijdagavond 20.00 uur aanmelden dat u komt! 

 

Kerkdienst nog steeds ook online

Maar ook al kunnen we weer naar de kerk, we zullen als Develhof op zondagmorgen ook de dienst gewoon blijven uitzenden. Deze uitzending start elke zondag-ochtend om 9:30. Dit zal rechtstreeks worden uitgezonden via de website ‘kerkdienstgemist.nl’, zie ook de link hier beneden. Daarna kunt dit via onze website op elk willekeurig moment terug kijken en -luisteren.

Klik hier voor de eerstvolgende online kerkdienst
 

Voorbeden

U kunt uw eventuele voorbeden opsturen naar mij (ds@develhof.nl) of naar een van de ouderlingen. 
 

Eerdere meditaties en diensten terugkijken?

Klik hier voor de eerdere online uitzendingen.

Klik op de pagina van kerkdienstgemist.nl op het plaatje van de dienst die u wilt zien en dan vervolgens op het groene cirkeltje met het witte driehoekje om het afspelen te starten.

Voor verdere informatie over hoe het mee- of terugkijken werkt kijkt u op de pagina Kerkdiensten > meekijken of terugkijken 


ds. Eric Matser 

 
Kerkdienst 27 september Kerkdienst 27 september
Veel geluid en een zachte stilte… (1 Koningen 19:11-13)  
Toen het Oude Testament ter sprake kwam in de quiz ‘De slimste mens’, vertelde Maarten van Rossem dat hij dit boek idioot vond: ‘er staan dingen in die krankjorum zijn’, voegde hij toe. Alleen iets van de Here Jezus, dat leek hem nog wat. Juist in dit Oude Testament staat het bekende verhaal over de profeet Elia en zijn ontmoeting met God. Wanneer God zich laat ervaren staat er in het Hebreeuws: geluid-stilte-zacht. Op zo’n moment voelt Elia, het is zover. Ik ontmoet de Heer. Deze Bijbelse verhalen zijn opgeschreven voor altijd en voor iedereen. En wat heb ik er dan aan? Volgende week zondag in de Develhof zullen we met elkaar nagaan: wat heb je aan zo’n verhaal? Wat doet zo’n verhaal met je geloof?

Ds. Harry Faber van der Meulen

 
Strijktafel 29 september Strijktafel 29 september
Het duurt nog even, maar dinsdagmorgen 29 september gaan we weer van start met ‘De Strijktafel’. In de kerk kunnen wij voldoende afstand houden om veilig met elkaar in gesprek te gaan.

Voor wie er nog niet mee bekend is, onder deze naam ‘De Strijktafel’ komen wij op dinsdagmorgen bij elkaar om samen te praten over wat er op dat moment speelt. Dat kan een onderwerp zijn uit de actualiteit of iets wat één van de deelnemers heeft meegemaakt, een positieve of negatieve ervaring.

De eerste bijeenkomst wil ik de deelnemers laten vertellen wat voor een impact het coronavirus heeft op ieders leven. Kan er soms ook nog iets moois uit voortkomen?

U bent van harte welkom om (weer) deel te nemen aan deze gesprekken en neem gerust bekenden mee. En… tijdens de koffiepauze (ca. 10.30 uur) wordt er altijd iets lekkers geserveerd. Wij verwelkomen u graag. Wij beginnen om 10.00 uur en vanaf 09.30 uur is de kerk open.

Data voor dit jaar zijn: 29/9, 13/10 en 27/10. Plaats: Develhof.

Ds. Eric Matser
 
Ontmoetingen Ontmoetingen
Klik op het plaatje om de op de site opgeslagen 'Ontmoetingen' te lezen. 
lees meer »
 
Collectes / kerkelijke bijdragen Collectes / kerkelijke bijdragen
Wij willen u vragen om juist in deze periode uw betrokkenheid met de kerk en de wereld tot uiting te brengen in uw gaven. U kunt, naast de collecte in de kerk in de daarvoor bestemde vazen, ook blijven bijdragen door uw gaven over te maken op onderstaande rekeningnummers. Het hoeven geen grote bedragen te zijn. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.
 
Rekeningnummers
   
Kerk

 
NL33 INGB 0000 2073 94
ten name van
Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt
   
Diaconie   

   
NL55 INGB 0000 1931 27
ten name van
Diaconie Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt


 
100-JARIG JUBILEUM 100-JARIG JUBILEUM
Vanaf maart 2021 viert de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt haar 100-jarig jubileum. Immers op 6 maart 1921 werd door dominee Horjus, predikant te Hendrik-Ido-Ambacht, die kerk geïnstitueerd. En tussen het jaar 1921 en het jaar 2021 liggen precies honderd jaren.

De kerkenraad vond en vindt dat een 100-jarig bestaan iets is dat je niet zomaar voorbij kunt laten gaan. Daarom werd een werkgroep, die de naam ‘Werkgroep 2021’, meekreeg, opgericht. Die werkgroep is al geruime tijd bezig om het 100-jarig jubileum voor te bereiden. De grote lijnen hoe een en ander moet gaan plaatsvinden staan wel vast. En aan de invulling wordt ook hard gewerkt.

Een van de onderdelen van het jubileum is een reünie.
En voor een reünie heb je mensen/bezoekers nodig. Maar, je moet die bezoekers wel weten te vinden. En dat is niet zo makkelijk. Natuurlijk hebben we in de Develhof een prima werkend Kerkelijk Bureau waar men veel adressen heeft van oud ‘Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindters’. Als iemand verhuist naar elders wordt dat keurig vastgelegd. Maar verhuis je daarna nog een keer dan ben je niet meer te vinden. Andere instanties, zoals de PKN in Utrecht, zijn niet erg scheutig met het verstrekken van gegevens. Alles in strijd met de privacywetgeving.

Vandaar de volgende oproep:
Bent u iemand die ooit behoorde tot de Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht-Groote Lindt of kent u iemand die ooit behoorde tot de Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht-Groote Lindt en bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de reünie en vindt u het fijn om te zijner tijd te worden uitgenodigd voor die reünie, maakt u dat dan schriftelijk kenbaar aan de secretaris van de werkgroep.

De secretaris van de werkgroep is Matthé Reedijk. Hij is te bereiken via het e-mailadres. werkgroep.2021@gmail.com of m.reedijk1@upcmail.nl of via het adres Maasboulevard 160, 3331 ML in Zwijndrecht. De “Werkgroep 2021”, kijkt uit naar uw aanmelding.

 
Vorming & Toerusting 2020/2021 Vorming & Toerusting 2020/2021
Het programma 2020/2021 van de taakgroep 'Vorming en Toerusting' is beschikbaar!

Klik op het V&T logo om naar het programma te gaan op de 'Vorming en Toerusting' site.
 

Corona

In verband met de door de overheid getroffen maatregelen betreffende het besmettingsgevaar en de afstand van 1,5 m. zal een beperkt aantal mensen de avonden kunnen bijwonen. Mogelijk zullen er ook avonden niet doorgaan. Kijkt u vooraf op de website van Vorming & Toerusting of geef u van tevoren op.

Wij hopen dat wij u bij een of meer bijeenkomsten mogen ontmoeten.

De leden van de taakgroep 
 
Verslag Israëlreis Verslag Israëlreis


Dinsdag 11 juni 2019 vertrokken 25 predikanten naar Israël. Via onderstaande links kunt u het reisverslag te lezen. Het geheel is in drie delen opgesplitst:
Deel 1: De eerste dagen 
Deel 2: Jeruzalem
Deel 3: Slot

ds. Eric Matser
 
Archief berichten Corona tijd Archief berichten Corona tijd

 
Er verschenen in de tijd van Corona veel berichten. Om de site overzichtelijk te houden hebben we de meeste eerder geplaatste berichten zoals de nieuwsbrieven (gemeente ontmoetingen) uit die tijd op een archief pagina gezet. Via dat archief kunt u deze berichten dan eenvoudig op uw gemak (nog eens) lezen door te klikken op de link van het betreffende bericht.

Klik op de knop hieronder om het archief te openen.


 
lees meer »