V&T: Filmavond: ‘Music Box’ V&T: Filmavond: ‘Music Box’
Dinsdagavond 29 oktober (aanvang 20.00 uur) laten we de indrukwekkende film ‘Music Box’ zien.

De na de Tweede Wereldoorlog naar Amerika geëmigreerde Michael Laszlo wordt ervan beschuldigd oorlogsmisdaden te hebben gepleegd. Zijn dochter, advocate, gaat op zoek naar bewijzen voor haar vaders onschuld, maar bij het ontrafelen van zijn verleden lijkt het of het om een andere persoon gaat. Ze raakt verward en wordt meer en meer beheerst door de gedachte dat haar vader inderdaad wel eens schuldig zou kunnen zijn.

Wat doet iemands verleden met de verhoudingen binnen een gezin.
 
 
Rond de Erediensten Rond de Erediensten
Op zondag 20 oktober gaat op zijn eigen verzoek ds. Faber van der Meulen voor (en niet ik zelf zoals op het preekrooster stond vermeld).

Op zondag 27 oktober hoopt ds. E. Groeneveld bij ons voor te gaan.

Zondag 3 november hopen we weer met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Jan Moelker speelt dan orgel en Carla Bos en Diana Abspoel begeleiden ons op respectievelijk harp en hobo. In deze dienst zullen we stilstaan bij de roeping van Abraham uit Genesis 12 en de roeping van de apostelen uit Lucas 9.

Zondag 10 november vieren we met elkaar Dankdag. Over hoe die dienst eruit komt te zien leest u later meer. .

Ds. Eric Matser
 
 
Het Devel diner Het Devel diner


Na het succes van de stamppotmaaltijden van afgelopen jaren willen we nu starten met een nieuw project: het Devel Diner. Een 3-gangen maaltijd voor iedereen. Eens in de twee maanden. Kosten € 5,- per persoon, incl. 1 consumptie.

We starten in november, de juiste datum volgt nog. Aanmelden is gewenst, want vol = vol. Wij hebben er heel veel zin in.


Jacomien Verschoor, Annelies Bakker,  Corrie Hekman
 
 
Herfstvakantie: Predikant even afwezig Herfstvakantie: Predikant even afwezig
Wij zijn als gezin van maandag 21 oktober tot maandag 28 oktober in Ouddorp vanwege de herfstvakantie.

Zoals gebruikelijk bij mijn afwezigheid kan in dringende gevallen een beroep gedaan worden op één van mijn collega’s. Neemt u daarvoor contact op met onze voorzitter, mw. M. van der Net ( of tel. 06 30 90 99 23) of met onze scriba, dhr. R. Slotema ( of tel. 06 45 58 26 58).

Met vriendelijke groeten,
ds. Eric Matser
 
Dringende oproep: Lieve Oppassers gezocht Dringende oproep: Lieve Oppassers gezocht

De herfst is aangebroken en langzaamaan bereiden we ons voor op alweer een nieuw jaar. Dus dat betekent dat ook het oppasrooster weer gemaakt moet gaan worden voor 2020.

We gaan afscheid nemen van Jan en Aniek en Janneke gaat voortaan de Kindernevendienst doen. Heel erg bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren!

Door het vertrek van deze 3 personen blijft er een erg klein clubje (8 personen) over en wordt het erg lastig om het oppasrooster rond te krijgen. 

We (of eigenlijk onze jongste gemeenteleden) zijn dan ook op zoek naar jou / u! Of je nu op de middelbare school zit of u juist al geniet van kleinkinderen; iedereen is van harte welkom om zich aan te melden! 

We begrijpen dat niet iedereen gebonden wil zijn aan een rooster, maar wellicht dat jij / u het leuk vindt om 1 of 2 keer in een jaar op te passen zonder verdere verplichtingen op de momenten dat wij gaatjes in het rooster hebben? Wij zouden hiermee al heel erg geholpen zijn! 

Voor meer informatie of aanmeldingen:
Rianne Imandt, 078-6454542, .

Namens alle kleintjes, bedankt!

Vriendelijke groet, Rianne Imandt

 
Advent, zoals u het niet kent! Advent, zoals u het niet kent!

Ook in dit jaar komen we bij elkaar om weer wat wijzer te worden. Deze keer gaat het om samen te lezen wat er precies staat in de bekende Adventsverhalen van de twee evangelisten Mattheus en Lukas. Waarom zijn er verschillen onderling? Schrijft elke evangelist zijn ‘eigen’ adventsverhaal? Wat betekent het dat de evangelist Markus niet een echt adventsverhaal kent, maar de evangelist Johannes er een gedicht over schrijft? Komt Advent alleen voor in het Nieuwe Testament of zijn er ook vergelijkbare verhalen in het Oude Testament? Wanneer alle nadruk bij ons op Kerstmis ligt, waar blijft Advent dan?

Kortom heel veel vragen die een diepere kijk kunnen geven op de bedoeling van Advent door de Bijbel heen en op de vieringen voor vandaag.
Elke keer bijeenkomst gaat het om een afgesloten gedeelte van teksten.
Leesmateriaal wordt tijdens de cursus uitgereikt.

Data: dinsdagmorgen 5, 12 en 19 november
Plaats: de Develhof.
Inleider: ds. Harry Faber van der Meulen.
Tijd: 10.00-11.45 uur (met een pauze).
Kosten: € 2,50 per persoon, per keer.

Ds. Harry Faber van der Meulen  
 
 
Strijktafel Strijktafel
Dinsdag 29 oktober is de laatste ‘Strijktafel’.

Voor wie het nog niet weet: onder deze naam ‘De Strijktafel’ komen wij op dinsdagmorgen bij elkaar om samen te praten over wat er op dat moment speelt. Dat kan een onderwerp zijn uit de actualiteit of iets wat één van de deelnemers heeft meegemaakt: een positieve of negatieve ervaring. Ook theologische onderwerpen kunnen langskomen, maar het blijft altijd luchtig en laagdrempelig. Tijdens deze bijeenkomsten geen bijbelstudies, maar delen wat er leeft onder elkaar.

U bent van harte welkom om (weer) deel te nemen aan deze gesprekken en neem gerust bekenden mee. En…tijdens de koffiepauze (ca. 10.30 uur) wordt er altijd iets lekkers geserveerd. Wij verwelkomen u graag en neem gerust iemand mee!

Met vriendelijke groeten, ds. Eric Matser
 
Vorming & Toerusting 2019/20 Vorming & Toerusting 2019/20
Het programma 2019/2020 van de taakgroep 'Vorming en Toerusting' is beschikbaar! 
 
 
Vacature functie administrateur Vacature functie administrateur
Na een zeer verdrietige situatie door het plotseling overlijden van onze zeer ervaren administrateur de heer Peter Rozendaal, zijn wij binnen het College van Kerkrentmeesters in overleg om een geschikte persoon te vinden die de functie van administrateur zou willen gaan vervullen. Gezien de voortgang in de administratieve werkzaamheden is het van belang om op korte termijn een geschikte persoon toe te voegen aan ons college. Graag vernemen wij van onze gemeenteleden wie de functie van administrateur zou willen gaan vervullen. Bij een positieve interesse kunt u zich aanmelden bij onze penningmeester Jaap Bakker of voorzitter Cees van Breugel.

College van Kerkrentmeesters
 
Verslag Israëlreis 1

Deel 1: de eerste dagen
Verslag Israëlreis 1
 
Dinsdag 11 juni 2019 vertrokken 25 predikanten naar Israël. Klik op de knop hieronder om het reisverslag (deel 1) te lezen.

ds. Eric Matser
 
lees meer »
 
Verslag Israëlreis 2

Deel 2: Jeruzalem
Verslag Israëlreis 2
 
Dinsdag 11 juni 2019 vertrokken 25 predikanten naar Israël. Klik op de knop hieronder om het vervolg van het reisverslag (deel 2) te lezen.

ds. Eric Matser
 
lees meer »