40-Dagentijd kalender 40-Dagentijd kalender
Klik op de datum in de onderstaande kalender om de meditatie van die dag te openen
April
 Zo   Ma   Di  Wo  Do Vr Za

29
 
30 31 -1- -2- -3- -4-

-5-
 
-6- -7- -8- -9- -10- -11-

-12-
 
-13- 14 15 16 17 18
 
 
Rond de Erediensten Rond de Erediensten


Op advies van het RIVM en de Protestantse Kerk van Nederland worden de kerkdiensten voorlopig tot en met maandag 1 juni afgelast. Dit betekent dat we ook op Palmpasen niet mogen samenkomen. Juist als iets wegvalt, zoals nu de wekelijkse erediensten, worden wij ons meer dan ooit bewust hoe waardevol deze samenkomsten zijn. Om samen de lofzang gaande te houden en bemoedigd te worden door Gods Woord en zijn Geest.

Vervangend Meditatie en gebed

Ook wij als Develhof hebben besloten op zondagmorgen uit te gaan zenden. Zolang er geen kerkdiensten mogen worden gehouden, zal ik elke zondag-ochtend om 9:30 een meditatie verzorgen met gebed en muziek. Dit zal rechtstreeks worden uitgezonden via de website ‘kerkdienstgemist.nl’. Daarna kunt dit via onze website op elk willekeurig moment terug kijken en -luisteren, zie het kopje 'Eerdere meditaties terugkijken ' onderaan dit bericht.
 

De meditatie van 5 April kan op deze datum vanaf
9:30 direct worden geopend door hier te klikken

 Het kan door een te grote belangstelling gebeuren dat de site Kerkdienstgemist.nl het even niet aan kan. U krijgt dan geen beeld en/of geluid. Probeer het dan later nog eens of kijk de dienst terug op een later tijdstip, de dienst wordt wel opgenomen.

Wij hopen als kerkenraad u zodoende te kunnen blijven bemoedigen.
Ik zie nu al uit naar de dag dat wij weer fysiek op zondagmorgen mogen samenkomen, wat een feest zal dat zijn. Tot die tijd moeten we het doen met uitzendingen zoals omschreven


Eerdere meditaties terugkijken

Meditatie 29 maart 2020
Meditatie 22 maart 2020
 

 Voor informatie hoe het mee- of terugkijken werkt kijk dan op de pagina Kerkdiensten > meekijken of terugkijken 


ds. Eric Matser
 

 
Palmzondag - Palmpasenstokken Palmzondag - Palmpasenstokken

 
Aanstaande zondag 5 april is het Palmzondag. We zullen dan stilstaan bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Normaal gesproken worden dan door de kinderen palmpasenstokken gemaakt. Helaas kan dat nu niet in de kerk. Nu heb ik ouders gevraagd om samen met hun kinderen thuis een palmpasenstok te maken en om daar een foto van op te sturen. Als dat lukt dan zien wij het resultaat op Palmzondag tijdens de meditatie. Wat er allemaal op de stok kan komen heeft symbolische betekenis.
 
Hieronder staat de symboliek weergegeven van de palmpasenstok
 
   Het kruis staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag).
     
  Het buxustakje staat symbool voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag). Jezus werd met palmtakken bejubeld door de mensen.
     
  De haan van brood staat voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste Avondmaal (Witte donderdag) De haan symboliseert de haan die kraaide, nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende.
     
  De twaalf eieren staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag). Het aantal van twaalf stuks staat symbool voor de twaalf apostelen, de twaalf volgelingen die het dichtst bij Jezus stonden. Zo ook de twaalf pinda’s.
     
  Het doosje rozijnen staat voor de dertig zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried.
     
  Tot slot de mandarijnen. Vlak voor de dood van Jezus aan het kruis, werden er nog sponzen aan zijn lippen gebracht door de soldaten. Deze waren gedrenkt in water en azijn.

Zo vertelt de palmpasenstok het lijdensverhaal van Jezus.

We hopen dat veel kinderen met hun ouders zo’n palmpasentak kunnen maken en die op de foto kunnen zetten, dan zijn we zo toch nog met elkaar verbonden met Palmpasen.
 
 
Collectes / kerkelijke bijdragen Collectes / kerkelijke bijdragen
Wij willen u vragen om juist in deze periode uw betrokkenheid met de kerk en de wereld tot uiting te brengen in uw gaven. Nu we als gemeente ook niet meer fysiek bij elkaar mogen komen missen wij de opbrengst van de collectes. Wilt u blijven bijdragen door uw gaven over te maken op onderstaande rekeningnummers. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.
 
Rekeningnummers
   
Kerk NL33 INGB 0000 2073 94
ten name van Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt
   
Diaconie        NL55 INGB 0000 1931 27
ten name van Diaconie Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt

En vergeet u de Paasdoosjes niet!
 
Bericht van uw dominee en kerkeraad! Bericht van uw dominee en kerkeraad!

25-03-2020 - Een nieuw bericht van uw dominee en kerkeraad

Klik hier om het bericht te openen
 
Bemoediging van ds. Eric Matser Bemoediging van ds. Eric Matser

Ik bid jullie Gods wijsheid en kracht toe bij alles wat op ons af komt en gaat komen.
Laten we elkaar vasthouden en met en voor elkaar bidden.

Laten we een gebed uitspreken (klik op de knop 'lees meer').


ds.Eric Matser

 
lees meer »
 
Maar de lente wist het niet…. Maar de lente wist het niet….
Vanmorgen las ik het volgende in de krant: ‘Heel belangrijk voor je mentale gezondheid, is om geen ‘slaaf’ te worden van het nieuws. Wie constant bezig is met de bedreigingen om zich heen, wordt angstiger’. Er is nog een andere werkelijkheid dan alleen die van het corona, Gods werkelijkheid. Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft, die de natuur geschapen heeft. De natuur die zich niets aantrekt van de corona. Ik las een ontroerend verhaal hierover dat ik graag met u deel. Het heet ‘Maar de lente wist het niet….’ 

Klik op de knop 'lees meer' om dit verhaal te lezen

ds. Eric Matser
 
lees meer »
 
Archief berichten Corona tijd Archief berichten Corona tijd

 
Er verschijnen in deze tijd van Corona veel berichten. Om de site overzichtelijk te houden hebben we de meeste eerder geplaatste berichten uit deze tijd op een archief pagina gezet. Via dat archief kunt u deze berichten dan eenvoudig op uw gemak (nog eens) lezen door te klikken op de link van het betreffende bericht.

Klik op de knop hieronder om het archief te openen.

 
lees meer »
 
Alle activiteiten tot en met 1 juni geannuleerd Alle activiteiten tot en met 1 juni geannuleerd
Alle activiteiten zijn ivm met het Coronavirus geannuleerd.
Dit geldt voorlopig tot 1 juni aanstaande.

Voor verdere informatie klik op onderstaande knop.


 
Een teken van leven! Een teken van leven!

40 dagen tijd in de kindernevendienst

Ook dit jaar doen we met de kinderen van de kindernevendienst een 40-dagenproject. Dat doen we dit jaar met verhalen uit het boek Exodus. De verhalen laten zien dat God mensen bevrijdt, zelfs uit de donkerste nacht.

We starten het project met het verhaal van de brandende braamstruik. God geeft `mozes daar een teken van leven.  Ook wij mogen uitzien naar tekens van leven. We kunnen er om bidden en we kunnen ook een teken van leven doorgeven aan elkaar. Door elkaar te bemoedigen en te troosten, door om te zien naar iemand die het moeilijk heeft.

We werken uit een heel groot boek dart iedere week voorin de kerk zal staan. Wees welkom om er eens doorheen te bladeren na de dienst.

Iedere week gaan de kinderen een kaart naar iemand uit de gemeente sturen als ‘teken van leven’.

Bij het project is ook een boekje ontwikkeld voor thuis, met voor elke dag materiaal in de vorm van voorleesverhalen, liedjes en leuke activiteiten. Het is een mooie manier om als gezin aandacht te besteden aan de bijbelverhalen en met elkaar in gesprek te gaan. De boekjes worden verspreid over de gezinnen met kinderen. Mocht u een gezin kennen dat we vergeten zijn, dan zijn er nog een paar exemplaren te krijgen in de ruimte van de kindernevendienst.

We kijken uit naar een fijn paasproject met elkaar en hopen veel kinderen met hun ouders en opa’s en oma’s met hun kinderen te mogen begroeten.

Eveline Roosendaal
 
 
Paasdoosjes 2020 Paasdoosjes 2020
De opbrengst van de Paasdoosjes is dit jaar voor het Diaconaal Aandachtscentrum in Dordrecht.

Het Aandachtscentrum in Dordrecht staat op de Singel vlakbij de Johan de Wittstraat. Daar kunnen mensen terecht voor een kop koffie, een praatje, wat lezen en andere activiteiten.

Al meer dan 25 jaar biedt het Aandachtscentrum een veilige en stabiele plaats voor veel mensen om regelmatig te komen. Aandacht is zo belangrijk voor mensen en veel mensen die er komen, hebben vaak te weinig aandacht gekregen. Er is ruimte voor een gesprek, voor te luisteren en aandacht voor elkaar.


Meer dan 30 vrijwilligers zijn dan ook daar actief om de mensen van koffie te voorzien, om aandacht te geven en om die openheid te geven die nodig is. Alles los van eigen overtuiging en je eigen verhaal. Dat is een gunst en vergt zorgvuldigheid en een blijvende beweging naar elkaar toe.

Graag willen wij daarom met deze actie wat meer doen voor het Aandachtscentrum. De opbrengst zal dan ook gebruikt worden om iets meer te doen dan altijd. Zoals een van de bezoekers zei: Iets doen wat voor anderen normaal is, zoals een keer naar het strand of wandelen of naar Diergaarde Blijdorp.

De paasdoosjes zijn weer op 1 maart, de eerste zondag van de lijdenstijd, uitgereikt. Er zal ook in de lijdenstijd meer informatie gegeven worden. Doet u ook dit jaar weer mee?

Namens het College van diakenen, Aart van Joolingen
 
 
Vorming & Toerusting 2020 Vorming & Toerusting 2020
Het programma 2019/2020 van de taakgroep 'Vorming en Toerusting' is beschikbaar!

Klik op het V&T logo om naar het programma te gaan op de 'Vorming en Toerusting' site.

Let op: In verband met de Corona maatregelen gaan de meeste activititeiten voorlopig (t/m 1 juni) niet door!
 
 
Verslag Israëlreis Verslag Israëlreis


Dinsdag 11 juni 2019 vertrokken 25 predikanten naar Israël. Via onderstaande links kunt u het reisverslag te lezen. Het geheel is in drie delen opgesplitst:
Deel 1: De eerste dagen 
Deel 2: Jeruzalem
Deel 3: Slot

ds. Eric Matser