Leden van de kerkenraad Leden van de kerkenraad
 
Naam Functie Mailadres
M. van der Net-Rozendaal Preses/ lid moderamen
ds E. G. Matser predikant/assessor Lid moderamen
R. Slotema Scriba lid moderamen
A.J. Bakker-van der Ven Ouderling
C.H. Hekman-Opmeer Ouderlng
D.J. Verschoor-Viergever Ouderling
M.J. Bredius-van Witteloostuin voorzitter diaconie lid moderamen
A.J. den Hoed diaken, penningmeester ZWO
P. Visser Diaken
A.H. van Joolingen Diaken
J.K. Walinga Diaken
C. van Breugel Kerkrentmeester lid moderamen
J.A. Bakker Kerkrentmeester
Christel de Bondt-Peters Jeugdouderling
Rianne Imandt-de Jong Jeugdouderling
C. van Bochove-v.d. Beukel Notulist

 
 
terug