Collecte 25 februari Collecte 25 februari
Uit de schulden
Steeds meer mensen hebben tijdelijk of blijvend schulden of geen overzicht in hun financiën. In Nederland heeft 32% van alle huishoudens te maken met een betalingsachterstand. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. Als je er zelf niet meer uitkomt heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die zonder te oordelen met je aan de slag gaat om financieel orde op zaken te stellen. Om dat te bewerkstelligen heeft Kerk in Actie in 2011, samen met andere kerken en christelijke organisaties, het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met (beginnende) schulden te begeleiden en te coachen. Zo helpen zij mensen om hun financiën weer op orde te brengen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Jaarlijks worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. Daarnaast krijgen 15.000 mensen via internet hulp bij hun financiën. Ook is er de website ‘moneyfit.nl’ waar jongeren meer te weten kunnen komen over geldzaken en risico’s van schulden en waar ze ontdekken hoe ze schulden kunnen voorkomen of waar ze hulp kunnen krijgen. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen en hen op hun taak goed voor te bereiden. Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland en in het bijzonder binnen de Drechtsteden. Van harte aanbevolen!
Namens de diaconie, A. den Hoed
terug