oproep voor nieuwe organist oproep voor nieuwe organist
Reeds na een mondelinge informatie van mw. Hensens ontving de kerkenraad recent een schriftelijke informatie over de aanstaande verhuizing naar elders in het land en de daaraan gekoppelde beëindiging als hoofdorganist van de Develhof. Na ca. 20 jaar op een zeer hoog niveau bespelen van ons kerkorgel in de Develhof, kunnen wij niet anders dan het besluit van mw. Hensens respecteren. Ca. 20 jaar lang zijn er geen zorgen geweest over het bespelen van het kerkorgel tijdens de erediensten en rouw- en trouwdiensten. Ook de ondersteunende orgelmuziek bij aanwezigheid van de diverse koren en musici, was zeer te waarderen en van hoge kwaliteit. Nu de kerkenraad officieel in kennis is gesteld van het aankomende vertrek van mw. Hensens moeten wij als college van kerkrentmeesters naarstig op zoek naar een plaatsvervanger als hoofdorganist voor de Develhof. In combinatie met deze aankondiging van het aankomende afscheid van mw. Hensens, maken wij hierbij van de mogelijkheid gebruik om eventuele kandidaten te benaderen die bereid zijn als hoofdorganist in de Develhof te gaan functioneren. Ondergetekende ziet met grote belangstelling en interesse uw aanmelding voor de functie als hoofdorganist tegemoet.
Cees van Breugel, voorzitter College van kerkrentmeesters
terug