spaardoosjes spaardoosjes
Spaardoosjes
 
Dit jaar willen wij in de 40-dagentijd weer spaardoosjes uitdelen,niet alleen voor de kinderen maar voor ieder die mee wil doen.
Het doel waar wij deze keer voor willen sparen is de Irsa foundation, met een project voor waterputten in Cambodja. Deze stichting is opgericht door de familie Visser van Vissergroen B.V.na een bezoek aandit land.
Het doel van de stichting is omschreven als “het verbeteren van de leef-en woonomstandigheden van mensen die beneden het minimale bestaansniveau moeten leven”.
Zij werden getroffen door de bijzonder primitieve omstandigheden en het gebrek aan water in dit warme land.
Nu worden er actie’s gevoerd om waterputten en pompen te realiseren.Er zijn al een aantal pompen geplaatst.
Verleden jaar is er ook een ontmoeting geweest met Sjoerd Westerman en Marieke den Boer toen zij daar vrijwilligerswerk deden.Duidelijk werd dat er hierdoor een veel grotere groep mensen werd bereikt,die hulp hard nodig hadden.
Ook vanuit de Develhofgemeente is met giften van sponsors een put geraliseerd, maar er zijn nog meer putten hard nodig en daar willen wij deze keer met de spaardoosjes aan bijdragen.
Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief van de Irsafoundation die ligt op het lectuurrek in de hal van onze kerk.
De diakenen
terug