Mededeling van de Kerkenraad Mededeling van de Kerkenraad
Heel verdrietig, maar helaas na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, zijn de maatregelen ook voor de kerken weer verder aangescherpt. De gemeenten hebben van de PKN maandag de dringende oproep ontvangen om in de maand oktober met maximaal 30 personen, dat is exclusief medewerkers, samen te komen tijdens de eredienst. Ook wordt er geadviseerd mondmaskers te dragen tijdens verplaatsingen. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen.

Als kerkenraad hebben wij besloten ons te houden aan dit advies, hoe verdrietig en jammer het ook is.

Het besluit voorlopig geen koffie meer te drinken na de dienst en nog steeds geen  gemeentezang, is afgelopen zondag al ingegaan.

De thema avond van V&T op 6 oktober met ds. Arjan Plaisier is mede hierdoor ook geannuleerd.

Als kerkenraad hopen wij dat de maatregelen snel het gewenste resultaat mogen opleveren. Wij vertrouwen op uw begrip voor dit genomen besluit.

Preses ds. Marco Batenburg heeft een bemoedigend woord voor alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland:

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters,
Deze maatregelen raken de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn.
Het is om moe en verdrietig van te worden, ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is. Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen. Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties.
In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij.


Namens de kerkenraad,
Metha van der Net
 
terug