Palmzondag - Palmpasenstokken Palmzondag - Palmpasenstokken
Aanstaande zondag 5 april is het Palmzondag. We zullen dan stilstaan bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Normaal gesproken worden dan door de kinderen palmpasenstokken gemaakt. Helaas kan dat nu niet in de kerk. Nu heb ik ouders gevraagd om samen met hun kinderen thuis een palmpasenstok te maken en om daar een foto van op te sturen. Als dat lukt dan zien wij het resultaat op Palmzondag. Wat er allemaal op de stok kan komen heeft symbolische betekenis.

 
Hieronder staat de symboliek weergegeven van de palmpasenstok
   Het kruis staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag).
     
  Het buxustakje staat symbool voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag). Jezus werd met palmtakken bejubeld door de mensen.
     
  De haan van brood staat voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste Avondmaal (Witte donderdag) De haan symboliseert de haan die kraaide, nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende.
     
  De twaalf eieren staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag). Het aantal van twaalf stuks staat symbool voor de twaalf apostelen, de twaalf volgelingen die het dichtst bij Jezus stonden. Zo ook de twaalf pinda’s.
     
  Het doosje rozijnen staat voor de dertig zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried.
     
  Tot slot de mandarijnen. Vlak voor de dood van Jezus aan het kruis, werden er nog sponzen aan zijn lippen gebracht door de soldaten. Deze waren gedrenkt in water en azijn.

Zo vertelt de palmpasenstok het lijdensverhaal van Jezus.

We hopen dat veel kinderen met hun ouders zo’n palmpasentak kunnen maken en die op de foto kunnen zetten, dan zijn we zo toch nog met elkaar verbonden met Palmpasen.
 
terug