Collectes / kerkelijke bijdragen Collectes / kerkelijke bijdragen
Wij willen u vragen om juist in deze periode uw betrokkenheid met de kerk en de wereld tot uiting te brengen in uw gaven. Nu we als gemeente ook niet meer fysiek bij elkaar mogen komen missen wij de opbrengst van de collectes. Wilt u blijven bijdragen door uw gaven over te maken op onderstaande rekeningnummers. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.
 
Rekeningnummers
   
Kerk NL33 INGB 0000 2073 94
ten name van Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt
   
Diaconie        NL55 INGB 0000 1931 27
ten name van Diaconie Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt

En vergeet u de Paasdoosjes niet!
terug