Vorming & Toerusting 2022/2023 Vorming & Toerusting 2022/2023

Zie de website van Vorming & Toerusting voor het programma.
 

Wij hopen dat wij u bij een of meer bijeenkomsten mogen ontmoeten.

De leden van de taakgroep

terug