Toos Peels

Toos Peels

Op 31 mei 2019 overleed mw. Toos Peels in de leeftijd van 95 jaar. Mw. Peels woonde aan het Oudeland, maar vorig jaar verhuisde zij wegens gezondheidsproblemen na enkele ziekenhuisopnames tijdelijk naar Verpleeghuis De twee Bruggen in Rotterdam. Begin oktober 2018 kon zij definitief terecht in Verpleeghuis Crabbehoff in Dordrecht, de stad waar zij ook geboren was. In Zwijndrecht was zij alom bekend als zuster Peels, de gedreven wijkverpleegkundige, toen nog wijkzuster geheten. Een no-nonsense en soms strenge vrouw, maar met een groot hart voor haar vak. In 1983 ging zij met pensioen, waarna er tijd was voor creativiteit, natuur en kunst, haar drie grote passies, én voor haar uitgebreide vriendenkring.
Ze kon er geweldig van genieten wanneer zij vroegere patiënten tegenkwam of wanneer moeders haar wezen op een inmiddels volwassen dochter of zoon: ‘Kijk eens, zuster Peels, die hebt u nog op de wereld geholpen!’. De laatste jaren werd ze kwetsbaar. Haar gezondheid ging achteruit en ze kon zich niet gemakkelijk meer voortbewegen. De diensten in de Develhof bleef zij bezoeken, zolang dat nog enigszins haalbaar was. Toos Peels was een zeer kritische kerkganger, nieuwsgierig naar vernieuwende exegese en met een diep vertrouwen in het grote hart van de Eeuwige. Donderdag 6 juni is zij begraven bij haar zus Jos, met wie zij een zeer nauwe band had, op de Essenhof in Dordrecht. Tevoren was er een dienst in de Develhof die geleid werd door ondergetekende.

Marriëtte H. E. Pullen

terug