Paasdoosjes 2023 Paasdoosjes 2023

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Dit jaar is de opbrengst van de paasdoosjes voor Moldavië. Geef voor dit land dat tussen wal en schip dreigt te vallen. Het gaat om mensen zoals u en ik.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie

Aart van Joolingen

terug