Groot Huisbezoek 2023 Groot Huisbezoek 2023

Voorjaar 2023 

Samen met de Lindtse Hof  organiseren wij weer twee groothuisbezoeken met als onderwerp ‘Bidden aan tafel’. Hierbij sluiten we aan bij het jaarthema ‘aan tafel’ en leggen nu het accent op de gebeden. We willen samen met u nagaan over hoe baden wij vroeger aan tafel en hoe doen we dat nu? Wat is er veranderd? Hierover willen wij met elkaar in gesprek zijn.  

Waar en wanneer: de eerste bijeenkomst is dinsdagmiddag 7 maart. De tweede bijeenkomst op dinsdagavond 21 maart van 20.00-22.00 uur is in de Lindtse Kerk. Deze bijeenkomst zal worden begeleid door de beide predikanten, ds. Wim van der Schee en ds. Eric Matser. Wij zullen zorgen voor een huiselijke sfeer met koffie en koek en een drankje. Wij, als predikanten hopen velen van u te ontmoeten tijdens deze bijeenkomst. U komt toch ook? U kunt uw keuze digitaal bekend maken of  telefonisch opgeven bij: De secretaris van de Taakgroep Pastoraat:  mevrouw T. de Kievit-van Halm, email: tinedekievit@ziggo.nl of per telefoon: 610 34 19.  

Ds. Wim van der Schee en ds. Eric Matser 

terug