C. Rietberg C. Rietberg

Op dinsdag 9 oktober overleed na een kort ziekbed dhr. Clarien Rietberg (Rotterdamseweg 92), anderhalf jaar nadat hij zijn vrouw Nelly moest verliezen. Een week ervoor werd hij onverwacht getroffen door een herseninfarct. Nadat hij aanvankelijk leek op te knappen, werd een longontsteking hem toch te veel. De laatste dag bracht hij thuis bij zijn geliefde familie en naasten door. Hij is in hun bijzijn vredig naar zijn Heiland geroepen. Vanaf zijn huwelijk met Nelly in 1952 kwam Clarien in Zwijndrecht wonen, waar hij direct actief verbonden raakte aan het bedrijf Van Leeuwen Buizen van zijn schoonvader Piet van Leeuwen. Hij was de grondlegger van het wereldwijde netwerk van de onderneming. Onder zijn leiding werd de internationale groei van het bedrijf gerealiseerd. Clarien was een gedreven bestuurder, scherp en doortastend maar hij werd vooral gekenmerkt door zijn innemende en vriendelijke persoonlijkheid. Na zijn komst in Zwijndrecht raakte hij al snel actief betrokken bij het gereformeerde leven, onder andere bij de oprichting van jeugdgebouw De Vonkenberg en bejaardencentrum De Lichtkring en bij andere kerkelijke bestuurlijke activiteiten. Na lange tijd ging hun kinderwens in vervulling en werd hij vader van drie kinderen en later grootvader van tien kleinkinderen. Tussen alle drukke werkzaamheden genoot hij van zijn gezinsleven. In deze jaren was hij druk met bestuurlijke functies bij het Develstein College en later het Albert Schweitzer Ziekenhuis. De laatste jaren leefde hij met Nelly een rustig bestaan en genoot hij van de huiselijke gezelligheid aan de Rotterdamseweg en de kinderen en kleinkinderen. Hij gaf zijn liefdevolle steun, toen de zorg voor Nelly meer en meer intensief werd en hij miste haar intens toen zij was overleden. In het vertrouwen op zijn Heer en Heiland zag hij uit naar een eeuwig leven met zijn lieve Nelly.

Ik heb het voorrecht gehad om als predikant van de Develhof zowel Nelly als Clarien Rietberg de laatste jaren van hun leven te mogen leren kennen. Jarenlang bezochten ze trouw de diensten in de Develhof, eerst samen, na het overlijden van Nelly kwam Clarien alleen. Na het overlijden van Nelly zijn mijn vrouw Anja en ik verschillende keren bij hem thuis op bezoek geweest. Wij werden dan uitgenodigd om met Clarien mee te zingen bij het afspelen van geestelijke liederen op zijn computer in zijn werkkamer o.a. vanuit het programma ‘Nederland Zingt’. Ook waren Nelly en Clarien nauw betrokken bij de Breepleinkerk in Rotterdam-Zuid en wat zich daar tijdens de Tweede Wereldoorlog afspeelde. Anja heeft daar een boek over geschreven en Clarien is nog bij de presentatie geweest. Naar aanleiding van dit boek vertelde hij verhalen over zijn jeugd in Winterswijk en de verzetsdaden die ook daar gepleegd zijn. Toen hij las in het kerkblad dat ik het vanwege gezondheidsredenen wat rustiger aan moet doen belde hij me op om mij rust en sterkte toe te wensen en te vertellen dat hij voor mij bad. Dat waren zijn laatste woorden die ik uit zijn mond mocht horen. Wij blijven in Christus met elkaar verbonden.

terug