Adventsvespers  Adventsvespers 


Zondagmiddag 10 en 17 december om 17:00 uur in de Lindtse Kerk worden er vesperdiensten gehouden, weer een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.
Op 10 december is de voorganger ds. Wim van der Schee en op 17 december is de voorganger ds. Annelene Metz-Brink. 

terug