40-dagentijd Kindernevendienst 40-dagentijd Kindernevendienst
40-dagentijd Kindernevendienst: Met vallen en opstaan

Gedurende de veertigdagentijd is er iedere zondag kindernevendienst.

In het veertigdagenproject van de kindernevendienst gaan we in zeven verhalen
samen met Petrus op weg naar Pasen.
Elke zondag staan we stil bij een scène waarin Petrus – met vallen en opstaan – Jezus volgt.
Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, om Jezus’ volgeling te zijn. Uiteindelijk wordt hij zelfs een belangrijk voorbeeld voor andere gelovigen.
Iedere week zingen we met elkaar het projectlied waarin Petrus centraal staat.

We werken tijdens ons project met een zevenluik. Elke zondag van de veertigdagentijd zien we een andere scène waarin Petrus – met vallen en opstaan – Jezus volgt. Voor thuis is er eenzelfde, kleiner zevenluik als in de kerk. Achter op het zevenluik staan QR-codes die verwijzen naar een Bijbelverhaal om samen te luisteren, een liedsuggestie en een opdracht om samen te doen. Voor alle gezinnen met kinderen is er zo'n zevenluik. Ook zijn er een aantal extra exemplaren besteld voor opa's en oma's die er gebruik van willen maken. U kunt hierom vragen bij een van ons.

We hopen op een fijne tijd met elkaar. Eveline, Bernd, Mariëlle, Rianne en Liselotte
terug