Collecte 23 juni: kerk in actie werelddiaconaat Collecte 23 juni: kerk in actie werelddiaconaat

Op de zondag na Wereldvluchtelingendag op 20 juni staan we in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten.

Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa maar in eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest. Zij zijn bang en getraumatiseerd. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden.

Kerk in Actie biedt noodhulp en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Zonder deze noodhulp zal er hongersnood uitbreken in Noordoost-Nigeria.

Wij bevelen daarom deze collecte van harte bij u aan. Bij voorbaat dank.

Namens de diaconie, A.J. den Hoed

 
terug