Weer koffiedrinken na de dienst! Weer koffiedrinken na de dienst!

Als kerkenraad hebben wij besloten dat er bij goed weer, na afloop van de dienst buiten weer koffie gedronken kan worden. Wij merken dat er zo’n behoefte is om elkaar weer te spreken en dat wij gezien de goede ontwikkelingen rondom corona het aandurven om elkaar buiten weer te ontmoeten.

Uiteraard met de geldende richtlijnen! Het verzoek is daarom dat u zodra u koffie heeft gelijk naar buiten gaat met uw gesprekspartner(s), anders krijgen we alsnog een opstopping in de hal en dat is niet de bedoeling.
terug