Vrijwilligers in het zonnetje Vrijwilligers in het zonnetje
De liturgiecommissie nodigt ieder jaar met Pinksteren een groep vrijwilligers uit. Dit jaar waren dat de postdienst en de kindernevendienst die in het zonnetje werden gezet. Zij werden bedankt voor hun werk in de kerk en kregen een attentie door middel van een mooie “umbrella” orchidee.

Het thema van de dienst: De adem van de Geest, die ons ook moet inspireren, kwam symbolisch uit een doos. De luchtballon die opsteeg was met helium gevuld en steeg op zoals ook de Geest opstijgt. De adem van de Geest, maar ook onze adem moeten wij gebruiken om ook onze medemens tot steun te zijn en elkaar te inspireren. Het was een feestelijke dienst. Ook de begeleiding van “Het Geklank des Konings” droeg daaraan bij.

Namens de liturgiecommissie, Griti de Bondt

 
terug