verslag gemeenteavond verslag gemeenteavond
Verslag gemeenteavond
Ondanks dat het vakantietijd was viel het aantal gemeenteleden niet tegen, maar voor volgend jaar zullen wij zeker de vakantieagenda goed in de gaten houden. De positieve jaarcijfers werden door Cees van Breugel, voorzitter van het College kerkrentmeesters, uitgebreid toegelicht met daarbij ook de aanpassing van het beleidsplan over beherende zorg. Het positieve bericht komt zeker ook door de inzet en acties van gemeenteleden en de sfeer zoals wij die als Develhofgemeente beleven. Voor verhuur van de kerk zijn een aantal huurcontracten afgesloten met koren, waardoor de inkomsten ook dit jaar zullen stijgen. Maar ook mochten wij een aantal mooie giften ontvangen. Als voorzitter en ook de kerkenraad zijn wij heel dankbaar voor het positieve resultaat van deze jaarcijfers. Daarna werden de jaarcijfers van de diaconie en ZWO kort toegelicht. Na een korte pauze was er de presentatie van het door Anja Matser geschreven boek De Orgelzolders over de onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk. Hiervoor waren ook enkele belangstellenden van buiten onze gemeente aanwezig. Anja gaf een boeiende en indringende presentatie over de geschiedenis van de Breepleinkerk in de 2e wereldoorlog. Het verhaal van de ontberingen van de onderduikers op de orgelzolders van deze kerk, alsmede de moedige inzet van met name het kostersgezin maakte diepe indruk. Dit voor velen nog onbekende verhaal is door Anja Matser na diepgaand onderzoek in een boek beschreven en uitgebracht. Een deel van de opbrengst van de boekverkoop komt via een stichting ten goede aan de Breepleinkerk. Als afsluiting van deze gemeenteavond was er voor alle aanwezigen nog gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje.
Metha van der Net, voorzitter kerkenraad
terug