van de kerkenraad januari 2017 van de kerkenraad januari 2017
Verslag van de kerkenraadvergadering
De begrotingen van de diaconie en de kerk werden vastgesteld en zullen op de gemeenteavond in mei worden gepresenteerd.
Het pastoraat kon melden dat de opzet pastoraat nieuwe stijl goed van start is gegaan met een grote opkomst van medewerkers en partners van de diverse commissies. In februari is de bloemencommissie uitgenodigd en daarna zullen gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook niet actief in een commissie kunnen zijn, worden uitgenodigd.
Van de liturgiecommissie de mededeling dat er een 40-dagentijdboekje gemaakt zal worden dat ze graag samen met u als gemeentelid willen maken.
Voor de jeugd was er op 16 december een kerstmiddag in de kerk georganiseerd en met een opkomst van ongeveer 30 kinderen was deze middag een groot succes.
De communicatiecommissie is ook nog steeds op zoek naar iemand die mee wil werken om de gegevens op de site te zetten. De gegevens komen per mail en dan is het knippen en plakken voor de website wat ongeveer een half uur tot max. een uurtje per week tijd kost! Geen vergaderwerk en het kan allemaal via de mail dus thuis gebeuren. Wilt u zich aanbieden?
Op woensdag 1 februari is er een avond over de consideraties van de PKN in Dordrecht die namens de Develhof door Rembert Slotema en Metha van der Net bezocht zal worden.
De vrijwilligersavond zal waarschijnlijk in mei worden gehouden. Wilt u ook eens meedenken over de invulling van de avond of heeft u een ander idee, dan hoor ik het graag.
Namens de Develhof zal Rembert Slotema aan de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie zijn medewerking verlenen.
Vacatures ambtsdragers blijft ook een punt van zorg! Wij zoeken per direct een ouderling en een jeugdouderling en ook voor de diaconie komt de vacature voor penningmeester in zicht. Helaas hebben wij deze vergadering ook afscheid genomen van vertrekkende ambtsdragers Liselotte den Heeten als jeugdouderling en Joop Eijkenaar als voorzitter van het College van kerkrentmeesters. Jacomien Verschoor-Viergever, ouderling, heeft aangegeven nog een periode te willen vervullen waar wij als kerkenraad heel blij mee zijn.
Na de vergadering hebben wij de avond en zo ook de periode van de aftredende ambtsdragers, tijdens een gezellig samenzijn afgesloten met een hapje en een drankje.
Namens de kerkenraad, Metha van der Net
terug