Stand van de Actie Kerkbalans Stand van de Actie Kerkbalans

 
Velen van u hebben onze kerkgemeenschap middels het toezeggingsformulier een bedrag toegezegd om onze kerk draaiende te kunnen houden. Daar zijn wij u zeer erkentelijk voor en we bedanken diegenen dan ook heel hartelijk hiervoor.

Maar… we hebben nog lang niet alle formulieren teruggekregen en het toegezegde totaalbedrag is dan ook nog lang niet op hetzelfde niveau als vorig jaar. Maar we hebben er vertrouwen in dat we dat wel kunnen halen als u allen wilt meehelpen. Indien het u simpelweg is ontschoten, wilt u het formulier dan alsnog retourneren alstublieft? 

Indien u twijfelt of u wel wilt meedoen, willen wij u vragen om dit nog eens te heroverwegen. Zeker in deze tijd van beperkingen vanwege het coronavirus zijn er veel extra inspanningen nodig om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen en om daarnaast onze gemeenteleden, waarvan velen het moeilijk hebben, de benodigde aandacht te geven. En hoewel zovelen van ons zich als vrijwilliger nuttig maken, lopen de kosten steeds verder op. Als voorbeeld noemen we alleen al het aanpassen van de ventilatie aan de huidige eisen. Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans is dan ook hard nodig om onze kerk toekomst te geven.

Mogen we  ook op u rekenen alstublieft?

Namens het College van kerkrentmeesters,
Ineke van Bochove, administrateur Actie Kerkbalans.

terug