Spaaractie 4-dagentijd: MercyShips Spaaractie 4-dagentijd: MercyShips

Uw college van diakenen heeft besloten de opbrengst van de traditionele spaaractie tijdens de veertigdagentijd te bestemmen voor de organisatie van MercyShips. Het spaardoosje is deze keer een bouwplaatje waar een spaarscheepje van gevouwen kan worden. Vanaf zondag 21 februari zorgen onze jeugdouderlingen en kindernevendienstmedewerkers voor bezorging bij de hun bekende gezinnen.

Wilt u als gemeentelid ook met ons mee sparen, dan is dat fantastisch! Onder normale omstandigheden zou de bouwplaat u dan aan het eind van de kerkdienst van zondag 14 februari worden meegegeven. Na uw verzoek via tel. 619 27 94 van Piet Visser, kan deze eenvoudige bouwplaat dit jaar bij u  thuis bezorgd worden en het schip, kort voor Paaszondag met inachtneming van de nu geldende regels, weer worden opgehaald.

Tijdens een gezinsdienst worden ze zo mogelijk met de aanwezige kinderen  ‘gelost’ en geteld. Een vertegenwoordiger van MercyShips vertelt ons ondertussen over hun gezegende missies en ook over het nieuwe, dit jaar operationele 2de schip de ”Global Mercy”. De voorlopige opbrengst zal daarna in de vorm van een symbolische cheque overhandigd worden is het idee.

U kunt natuurlijk ook uw steun voor dit sympathieke doel laten blijken via rekening NL55 INGB 0000 1931 27 van uw diaconie.

Wilt u meer informatie ? Kijk dan op www.mercyships.nl of lees onze diaconale bijdrage in Kerkblad 5 van vorige week. Hartelijk dank in ieder geval voor uw belangstelling en wij mogen hopen op een gezegende opbrengst!

terug