Spaaractie 4-dagentijd: MercyShips Spaaractie 4-dagentijd: MercyShips
Dankbaarheid overheerst, dat uw diaconie niet tevergeefs een beroep deed op onze gemeente om met jong en oud mee te sparen voor deze hulporganisatie waarvan we via de beamer hartverwarmende beelden konden laten zien. Met ons geld vanuit ons rijke Nederland vrijwilligers steunen, die middels hun medische kennis en kunde nieuwe levenskansen en perspectief bieden aan jong en oud in minder bedeelde gebieden via hun schepen. Het nieuwste schip, de GLOBAL MERCY, hopen we dit najaar in Rotterdam te verwelkomen. Bezoek zou dan mogelijk moeten zijn als de omstandigheden ons dit toestaan. Een gezegende opbrengst van € 2.100,- kunnen we uiteindelijk aan hen afdragen. Dank u wel!
Uw College van diakenen

Wilt u meer informatie ? Kijk dan op www.mercyships.nl
terug