Rond de Erediensten Rond de Erediensten

Zondag 21 februari hoop ik voor te mogen gaan onder muzikale begeleiding van Gerard de Wit. Het is de eerste zondag van de veertigdagentijd die op woensdag 17 februari begonnen is. Wij zullen dan stilstaan bij het thema ‘Gods heerschappij is nabijgekomen!’ naar aanleiding van Marcus 1:15 waar de uitspraak van Jezus staat: ‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie’. Kunnen wij anno 2021 nog iets met deze opdracht? Wat houdt ‘bekeren’ dan in? En wat moet je ‘geloven’? Tegenwoordig worden wij overspoeld met ‘fake news’/nepnieuws. Kunnen wij het goede nieuws (= evangelie) nog wel geloven? Het lijkt mij zinvol aan het begin van de veertigdagen tijd hierbij stil te staan.


Zondag 28 februari hoopt ds. C.L. de Rooij uit Ridderkerk bij ons voor te gaan. Zie ook het item Even voorstellen.


Zondag 7 maart hebben wij onze jubileumdienst. Vanuit de Chr. Nationale School aan de Lindtschendijk is in 1921 de gereformeerde kerk van Groote Lindt opgericht. De eerste officiële kerkenraadsvergadering van 11 maart 1921 werd geopend met de woorden uit Psalm 91. Nu 100 jaar later zullen deze woorden opnieuw klinken. Deze feestelijke dienst wordt muzikaal omlijst door Anna Majchrzak, sopraan en Lennart Moree op piano en Illa Lommers op orgel. Door de corona zijn alle andere feestelijkheden doorgeschoven naar volgend jaar. Wel zullen tijdens deze dienst foto’s te zien zijn van het 100-jarig bestaan van deze kerk.
 

Kerkdienst nog steeds ook online

Maar ook al kunnen we weer naar de kerk, we zullen als Develhof op zondagmorgen ook de dienst gewoon blijven uitzenden. Deze uitzending start elke zondag-ochtend om 9:30. Dit zal rechtstreeks worden uitgezonden via de website ‘kerkdienstgemist.nl’, zie ook de link hier beneden. Daarna kunt dit via onze website op elk willekeurig moment terug kijken en -luisteren.

Klik hier voor de eerstvolgende online kerkdienst
 

Voorbeden

U kunt uw eventuele voorbeden opsturen naar mij (ds@develhof.nl) of naar een van de ouderlingen. 
 

Eerdere meditaties en diensten terugkijken?

Klik hier voor de eerdere online uitzendingen.

Klik op de pagina van kerkdienstgemist.nl op het plaatje van de dienst die u wilt zien en dan vervolgens op het groene cirkeltje met het witte driehoekje om het afspelen te starten.

Voor verdere informatie over hoe het mee- of terugkijken werkt kijkt u op de pagina Kerkdiensten > meekijken of terugkijken 


ds. Eric Matser 


 

terug