Pinksteren PinksterenAanstaande zondag 9 juni is het Pinksteren. Tijdens deze feestelijke dienst zal de Christelijke Harmonievereniging "Het Geklank des Konings" haar muzikale medewerking verlenen.
Wij gaan met elkaar nadenken over de adem van de Geest. Daarvoor lezen we uit Genesis 2 waarin staat dat God zelf de levensadem aan de mens gaf en uit Handelingen 2 de vervulling met de Heilige Geest.
Voor die dienst zingen we al lied 693 met elkaar: ‘Wij vieren vandaag het feest van het verschijnen van de Geest, in vuur en wind, in tongen en talen’. Het belooft een feestelijke dienst te worden.

Zondag 16 juni hoopt ds. Faber van der Meulen weer bij ons voor te gaan.

Een week later, zondag 23 juni, hoop ik zelf weer de dienst te mogen leiden. Wij zullen het dan met elkaar hebben over de metafoor van de pottenbakker. De lezingen zijn uit Jeremia 18 en Romeinen 9.

terug