palmpasen palmpasen
Palmpasenstokken
Zondag 9 april zullen we met elkaar Palmpasen vieren. Voor de kinderen is deze zondag altijd extra speciaal. In de kindernevendienst maakt ieder kind een eigen palmpasenstok. Daarnaast maken de kinderen met elkaar twee stokken voor mensen uit de gemeente. Ook zullen er 15 mandjes gevuld worden met alle symbolische spullen van de palmpasenstokken. Na de dienst zullen de kinderen helpen met het rondbrengen van deze mandjes. Alles op de stok heeft een symbolische betekenis. Het kruis staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag). Het buxustakje staat symbool voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag). Jezus werd met palmtakken bejubeld door de mensen. De haan van brood staat voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag) De haan symboliseert de haan die kraaide, nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende. De twaalf eieren staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag). Het aantal van twaalf stuks staat symbool voor de twaalf apostelen; de twaalf volgelingen die het dichtst bij Jezus stonden. Zo ook de twaalf pinda’s. Het doosje rozijnen staat voor de dertig zilverlingen waarvoor Jezus Judas verried. Tot slot de mandarijnen. Vlak voor de dood van Jezus aan het kruis, werden er nog sponzen aan zijn lippen gebracht door de soldaten. Deze waren gedrenkt in water en azijn.
Zo vertelt de palmpasenstok het lijdensverhaal van Jezus.
Eveline Roosendaal
terug