Paasgroetenactie 2020 Paasgroetenactie 2020

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40-dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: 'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende!

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Op zondag 1 maart werden daarom na de dienst deze kaarten uitgedeeld door uw diakenen met instructies. 

Inleveren van de kaarten:

Let op: In verband met de tijdelijke sluiting van de kerk:
Deponeer de kaarten uiterlijk zondag 29 maart (eerder mag ook)  in de brievenbus van de kerk. Daarna worden ze alle tezamen naar de PKN, Utrecht verstuurd voor verdeling over de penitentiaire inrichtingen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er aan hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steekt.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

Als College van diakenen vertrouwen wij weer op uw medewerking! Hartelijk dank.
terug