Paasdoosjes 2019 Paasdoosjes 2019
HET WERK VAN DE RUDOLPHSTICHTING
Wat is de Rudolphstichting wat doen ze en waaruit en voor wie? Vanuit naastenliefde en diaconale opdracht De Rudolphstichting werkt al honderd jaar vanuit het gedachtegoed van de oprichter, dominee Rudolph. Zijn motto: als iemand buiten de maatschappij valt, dan is er niets mis met
die persoon, dan is er iets mis met de maatschappij, want voor iedereen moet er een plek zijn. En als zo’n plek er nog niet is, dan moeten we die maken. Deze zorg voor kwetsbaren is de kern van deze organisatie.
De Rudolphstichting zet zich in voor uithuisgeplaatste, kwetsbare en beschadigde kinderen uit heel Nederland. Deze kinderen hebben allemaal heel veel meegemaakt: van verwaarlozing en misbruik tot  verslavingsproblemen of psychische problemen bij de ouders. In combinatie met hun eigen ontwikkelingsproblemen zoals: autisme, ADHD of andere problematiek leidt dit tot onhoudbare situaties waarbij vaak uithuisplaatsing de enige oplossing is.Voor deze kinderen is opgroeien in een gezinshuis de beste oplossing en de Rudolphstichting biedt daarvoor ruimte. In het jeugddorp De Glind zijn er een aantal en ook verspreid over de rest van het land.
terug