Open Burcht Open Burcht
Op woensdag 8 januari starten we weer met de koffieochtenden van 10.00-12.00 uur. We hopen elkaar weer zo mogelijk in goede gezondheid te ontmoeten.

Zij die ziek zijn wensen we veel sterkte toe en beterschap.

Hartelijk welkom en tot ziens!

Namens het bestuur,
Agnes Huber 
terug