Open Burcht 8 januari 2020 Open Burcht 8 januari 2020
Op woensdag 8 januari is er weer een koffieochtend van 10.00-12.00 uur. We hopen elkaar weer zo mogelijk in goede gezondheid te ontmoeten.

Zij die ziek zijn wensen we veel sterkte toe en beterschap.

Hartelijk welkom en tot ziens!

Namens het bestuur,
Agnes Huber 
terug