Op de koffie bij de kerkeraad Op de koffie bij de kerkeraad
Zondag 3 november is het weer de eerste zondag van de maand. Wij nodigen u weer graag ‘op de koffie’ direct na de dienst.

Graag willen wij weten hoe u denkt over de gezongen liederen en uit welke liedbundels u zou willen zingen. Als kerkenraad en liturgiecommissie willen wij hier graag met u over praten.

Sinds de herindeling van de classes in 2018 hebben we als Classis Zuid-Holland-Zuid een eigen classispredikant. Ds. G. van Meijeren maakt een ronde door de nieuwe classis en komt bij elke gemeente een keer langs. Woensdag 6 november komt hij bij onze predikant en de

In de hal staan de koffie en de thee voor u klaar.

Als kerkenraad horen wij graag uw mening, opmerking of een complimentje!

Namens de kerkenraad, Metha van der Net-Rozendaal
 
terug