Mededelingen van de kerkenraad Mededelingen van de kerkenraad
Op maandag 2 november was er kerkenraadsvergadering met op de agenda het preekrooster 2020 waarop weer enkele aanpassingen van toepassing waren. U kunt dat in het kerkblad lezen bij Rond de erediensten.

Het conceptrooster 2021 is ook al bijna ingevuld en wij zullen dit met preekvoorziener Wim Los in de volgende moderamenvergadering verder bespreken. Helaas is het bij de afronding van de plaatselijke regeling niet helemaal goed gegaan. Wij hopen dat in december nu echt afgerond aan u te kunnen voorleggen.

Op verzoek van de leiding van de tienerbrugdienst is er een overleg geweest met beide predikanten, ds. Wim van der Schee, ds. Eric Matser en de voorzitter. Het was fijn te ervaren dat de leiding met veel enthousiasme over de tienerbrugdiensten vertelde. De deelnemers ervaren dat ook en wilden graag 1x per 3 weken bij elkaar komen in plaats van om de 4 weken. Wanneer het weer mogelijk is om koffie te drinken na de dienst is het idee om meer met elkaar als gemeente en jongeren tijdens het koffiedrinken in gesprek te gaan.

De ventilatie van ons kerkgebouw is duidelijk in kaart gebracht door het college van  kerkrentmeesters samen met Joop Eijkenaar. Er zijn enkele aanpassingen aangebracht en daardoor is de ventilatie nu prima in orde.

Op de vergadering is ook besloten om een corona- commissie in te stellen. Dinsdag 3 november was er de persconferentie met aangescherpte maatregelen die wij op woensdag als cocoteam hebben besproken. Het betreft het gebruik van de kerk naast de kerkdiensten. Tot vrijdag 20 november zijn activiteiten stopgezet en wij hopen dat nog strengere maatregelen niet nodig zijn om het aantal besmettingen terug te dringen. Alle gebruikers en huurders worden per mail hierover ingelicht. Ook is er besloten om het blad Ontmoetingen niet meer digitaal te versturen.

De rouwkaart van ds. Labots kregen wij op woensdagavond doorgestuurd via een gemeentelid van de Bethelkerk. Zij heeft nog steeds contact met de familie Labots. Heel attent en fijn dat wij onze gemeenteleden nu konden informeren. Een condoleance is namens onze gemeente aan mw. Labots en de kinderen gestuurd. Donderdagavond werd de mail naar alle gemeenteleden verzonden, maar helaas bij sommigen is de mail in de spam terecht gekomen en de oorzaak daarvan is niet duidelijk.

De volgende kerkenraadsvergadering is op maandag 14 december. 

Namens de kerkenraad, Metha van der Net  
 
terug