lezing rabbijn Soetendorp lezing rabbijn Soetendorp
Rabbijn Soetendorp dinsdagavond 24 januari in de Develhof (20.00 - 22.00 uur)
Op uitnodiging van Vorming & Toerusting geeft Rabbijn Soetendorp een lezing met als onderwerp “de stille revolutie”.
Na een inleiding over het huidige Jodendom, met verwijzingen naar Bijbelse en Rabbijnse bronnen gaat rabbijn Soetendorp in op de positieve veranderingen  in  de samenleving. In het bijzonder de toenadering van de verschillende spirituele tradities die zich realiseren dat zij elkaar hartstochtelijk nodig hebben om het gemeenschappelijke doel van vrede en recht te bewerkstelligen. Dat gebeurt in de kerk, moskee en synagoge, maar ook in belangrijke mate in het schoollokaal. Rabbijn Soetendorp baseert zich hierbij op zijn rijke ervaring en de situatie in Nederland. Wij nodigen iedereen van harte uit voor deze, zeker ook voor jongeren, interessante avond.
terug