Kerstmis - Kerstherberg - 2e Kerstdag Kerstmis - Kerstherberg - 2e Kerstdag
Op donderdag 26 december, 2e kerstdag, organiseren we weer een kerstherberg in de Develhof. Iedereen die graag mee wil doen met een gezellige bijeenkomst met een praatje, een glaasje, een liedje en een verhaaltje maar natuurlijk ook een maaltijd, is van harte welkom.

We beginnen om 12.00 uur en het zal om 16.00 uur weer afgelopen zijn. De entree is gratis maar aan het eind collecteren we om de onkosten te dekken.

Als u zelf kunt komen graag, maar als u gehaald en gebracht wilt worden kan dat ook. Op het intekenformulier achter in de kerk kunt u aangeven of u komt, met hoeveel personen u komt en of u wel of niet gehaald wilt worden.

Namens de diaconie van de Develhof, Marry en Ad Oostdijk, tel. 610 06 74 of 

terug