Kerkauto Kerkauto
Met ingang van zondag 5 september kunnen we weer gebruik gaan maken van de kerkauto. Mensen die hiervoor willen kiezen, kunnen contact opnemen met Marijke Kaijim. Aanmelden gebeurt nog steeds via het mailadres aanmeldenkerkdienst@develhof.nl of tel. 844 26 23 of 06 10 42 32 32 vóór vrijdagavond 20.00 uur. Dit i.v.m. de administratieve verwerking hiervan. Omdat in de ene week veel alleenstaanden en de andere week veel stellen zich aanmelden, willen we u vragen dit bijtijds te doen en u te houden aan de toegewezen plaatsen.

Met vriendelijke groet, Rembert Slotema, scriba
terug