mevr. Teekman mevr. Teekman

In Memoriam: Klaasje Teekman-Smeding
Op maandag 25 juni 2018 overleed ons gemeentelid Klaasje Teekman-Smeding. Zij is op 11 april 1924 geboren. Klaasje groeide op als jongste van een gezin met 5 kinderen en zij heeft de eerste 50 jaar van haar leven op het water doorgebracht. Na de oorlogsjaren trouwde zij met haar man Jo, eveneens van schippersafkomst en werd met een eigen schip de traditie van binnenvaart in West-Europa voortgezet. Zij kregen samen 3 zonen Jack, Jan en Hans. In 1973 na een halfjarig ziekbed overleed haar man. Met behulp van haar twee oudste zonen werd de scheepvaartonderneming doorgestart. Begin 1976 vestigde zij zich in Zwijndrecht. Via de Ichthuskerk bouwde zij een kennissenkring op. Aanvankelijk was zij zeer actief bij het kerkelijk leven betrokken en actief binnen de vrouwenbond en vrouwenvereniging. Met het wegvallen van de Ichthuskerk nam de afstand toe. De laatste jaren volgde zij trouw de kerkdiensten via de ATOS. Zij was erg op zichzelf en met het klimmen der jaren ontvielen leeftijdsgenoten en al haar familieleden. De vereenzaming sloeg toe. Zij was zeer belezen. Toen het lezen vanwege verregaande blindheid niet meer ging, kon ze daar zeer verdrietig over zijn. Echter op karakter en een sterke geest ging zij door. Met hulp van haar kinderen kon zij bijna tot het einde op zich zelf blijven wonen. Vanaf april ging de lichamelijke gezondheid hard achteruit. De laatste paar weken werd ze opgenomen en verzorgd in Swinhove. Op dinsdag 3 juli 2018, na een dienst van Woord en Gebed in de aula van de Algemene begraafplaats aan de Scheldestraat 3 te Barendrecht, waarbij de trouwtekst Psalm 146:5 werd overdacht, heeft de bijzetting in het familiegraf plaatsgevonden.
Ds. Eric Matser

terug