Peter Rozendaal Peter Rozendaal

Op zaterdag 1 juni kregen wij het bericht dat Peter Rozendaal plotseling was overleden. Een grote klap voor zijn vrouw Marga, hun kinderen Sabine en Tom, hun schoonzoon Eric-Jan, schoondochter Michelle en de kleinkinderen Lynn en Sem. Ook voor zijn broer, zussen en schoonfamilie stond de wereld die dag stil, er heerste grote verslagenheid.

Peter heeft heel zijn leven in Zwijndrecht gewoond.  Hij was een echte familieman, hij leefde voor Marga en zijn kinderen en kleinkinderen. Helaas heeft hij de geboorte van hun derde kleinkind Loa Mae net gemist. Peter hield van fietsen, samen met Marga hebben ze heel wat kilometers gereden in Nederland. Motorrijden vond hij samen met zijn vriend Piet het einde, voor Peter was dit echte ontspanning. Hij voelde zich thuis in de meubelbranche. Hij begon in het bedrijf van zijn vader, Ringinterieurs en heeft daarna nog bij diverse andere meubelzaken gewerkt. Hij deed dit vol passie en met veel plezier. Ook in het kerkenwerk was Peter actief, hij verzorgde de laatste 11 jaar de boekhouding van de Develhof, geen geringe klus.

Zaterdag 8 juni hebben we als gemeente van Peter in de Develhof met een dankdienst voor zijn leven  afscheid genomen, samen met de familie, vrienden, collega’s en kennissen.

We gaan hem missen maar zijn herinnering blijft, op zijn kaart stond het volgende:
Er was niemand zoals jij
En hoe erg ik jou ook mis
Ik ben zo dankbaar en blij
Dat die herinnering er is.


Metha van der Net-Rozendaal en Rembert Slotema
 
 
Leny Koolstra - de Schipper (1932 - 2019) Leny Koolstra - de Schipper (1932 - 2019)
Een hoge leeftijd heeft zij mogen bereiken en dinsdag 11 juni hebben haar kinderen, kleinkinderen en familieleden haar vanuit de Develhof uitgeleide gedaan naar de begraafplaats. Haar man Jan Koolstra overleed 35 jaar geleden en daarna zorgde zij voor het gezin. Later was zij de zorgende grootmoeder binnen de gezinnen van de volgende generatie. Zij hield van reizen en rond de maanden september of oktober maakte ze verre reizen. Afgelopen februari overleed haar zoon Roland en haar leven werd er niet gemakkelijker op. Met de woorden van de dichter van Psalm 23 hebben we haar herdacht. Met gedichten hebben familieleden hun gevoelens kunnen weergeven. Met velen die haar lief en dierbaar waren hebben we haar mogen begraven. Bidden wij tot God om kracht en wijsheid bij het verwerken van het overlijden van moeder en grootmoeder Koolstra.

Ds. Harry Faber van der Meulen.

 
 
Toos Peels

Toos Peels

Op 31 mei 2019 overleed mw. Toos Peels in de leeftijd van 95 jaar. Mw. Peels woonde aan het Oudeland, maar vorig jaar verhuisde zij wegens gezondheidsproblemen na enkele ziekenhuisopnames tijdelijk naar Verpleeghuis De twee Bruggen in Rotterdam. Begin oktober 2018 kon zij definitief terecht in Verpleeghuis Crabbehoff in Dordrecht, de stad waar zij ook geboren was. In Zwijndrecht was zij alom bekend als zuster Peels, de gedreven wijkverpleegkundige, toen nog wijkzuster geheten. Een no-nonsense en soms strenge vrouw, maar met een groot hart voor haar vak. In 1983 ging zij met pensioen, waarna er tijd was voor creativiteit, natuur en kunst, haar drie grote passies, én voor haar uitgebreide vriendenkring.
Ze kon er geweldig van genieten wanneer zij vroegere patiënten tegenkwam of wanneer moeders haar wezen op een inmiddels volwassen dochter of zoon: ‘Kijk eens, zuster Peels, die hebt u nog op de wereld geholpen!’. De laatste jaren werd ze kwetsbaar. Haar gezondheid ging achteruit en ze kon zich niet gemakkelijk meer voortbewegen. De diensten in de Develhof bleef zij bezoeken, zolang dat nog enigszins haalbaar was. Toos Peels was een zeer kritische kerkganger, nieuwsgierig naar vernieuwende exegese en met een diep vertrouwen in het grote hart van de Eeuwige. Donderdag 6 juni is zij begraven bij haar zus Jos, met wie zij een zeer nauwe band had, op de Essenhof in Dordrecht. Tevoren was er een dienst in de Develhof die geleid werd door ondergetekende.

Marriëtte H. E. Pullen