Ik heb het allemaal nog eens goed uitgezocht... Ik heb het allemaal nog eens goed uitgezocht...
KERKDIENST ZONDAG 24 JANUARI
(LUKAS 1:1-4; 2:36-38 EN 22:39-46)
Wat bedoelt de evangelieschrijver Lukas wanneer hij schrijft: ik heb het allemaal nog eens goed uitgezocht? Alles wat tot dan toe over Jezus verteld en geschreven was heeft hij verzameld. Toen heeft hij een keuze gemaakt en als één geheel in de juiste volgorde op schrift gesteld (1:1-4). Het kan dan van belang zijn om na te gaan wat Lukas net een beetje anders vertelt dan de andere evangelisten. Om te beginnen vertelt hij over een profetes Hanna. Wie is dat en waarom wordt zij genoemd (2:36-38)? Later heeft hij het over de Olijfberg - en niet gebruikt hij het woord Gethsemane -  (22:39-46). Wat wilde Lukas toen daarmee bereiken en wat heb ik daaraan voor nú? Voor mijn geloof en voor mijn kijk op de wereld om me heen?

Welkom op de vierde zondag van het nieuwe jaar in de Develhof.

Ds. Harry Faber van der Meulen
 
terug