Gebed bij de aanslag in Utrecht Gebed bij de aanslag in Utrecht

"Geef, Heer, dat onze angst en boosheid niet uitgroeien tot verbittering of wraak. Geef dat Uw liefde en ontferming het winnen, bij ons en bij die ander." Een gebed door ds. René de Reuver naar aanleiding van de aanslag in Utrecht.

Eeuwige God, 
angst vervult ons hart.

Nauwelijks bekomen van de ontzetting over de afschuwelijke aanslagen in twee Nieuw-Zeelandse moskeeën, zijn we maandag opnieuw opgeschrikt door geweld in Utrecht. 
Opnieuw zijn er mensen in koelen bloede vermoord.    

Woorden schieten tekort om onze verbijstering over zo veel geweld, terreur en dood uit te drukken.
Mensen die van het ene op het andere moment zomaar uit het leven worden weggerukt, 
voor hun leven zijn verwond of gedompeld in tomeloos verdriet.

Het maakt ons bang en boos. 
In wat voor wereld leven wij?
Kyrië eleison. Christus eleison.

We bidden U voor de slachtoffers en voor de nabestaanden. 
Voor allen die hen lief zijn. 
Voor hulpverleners.
Wees hen allen nabij met uw kracht en troost.

Geef, Heer, dat onze angst en boosheid niet uitgroeien tot verbittering of wraak. 
Geef dat Uw liefde en ontferming het winnen, bij ons en bij die ander.

Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag…

Amen.

 
kerkdiensten 17maart kerkdiensten 17maart

Aanstaande zondag, zondag Oculi (zie voorpagina), hoopt ds. W. van der Kooij bij ons voor te gaan. Zondag 31 maart hoop ik zelf weer voor te mogen gaan. Deze zondag heet zondag Laetare (verheugt u), we zijn dan midden in de Veertigdagentijd aangeland. Op deze dag kijken we vooruit naar het feest van de opstanding, waar de lijdensgeschiedenis uiteindelijk op uitloopt. Op deze zondag hopen we met elkaar ook een doopdienst te houden. De dochter van Frans en Rianne Imandt: Elizabeth Adriana Sophia (roepnaam Lize), mogen we dan ten doop houden. Tijdens deze dienst zullen enkele solisten hun medewerking verlenen. Het thema van de dienst wordt ‘verbinding’. We lezen onder andere het alom bekende verhaal van ‘de verloren zoon’ uit Lucas 15. Op deze zondag straalt het licht van Pasen al door het paars van de Veertigdagentijd heen.

 

 
nacht van de 7 opdrachten nacht van de 7 opdrachten

DE NACHT VAN DE 7 OPDRACHTEN

Op vrijdag 12 april zal er voor de tweede keer "De Nacht van de 7 Opdrachten" georganiseerd worden. Een super leuke buiten-activiteit voor jongeren tussen de 11 en 18 jaar. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, vindt deze activiteit 's avonds plaats. "De Nacht van de 7 Opdrachten" bestaat uit een lange avondwandeling, afgewisseld met 7 pittige, te gekke en sportieve opdrachten. Samenwerken en plezier met elkaar staan centraal. Bij de Algemene Berichten in dit kerkblad kunt u meer lezen over deze activiteit.

Rembert Slotema, scriba Develhof

 

 
paasdoosjes paasdoosjes

DE PAASDOOSJES

Dit jaar sparen wij in de 40-dagentijd voor het jeugddorp De Glind, al meer dan 100 jaar een dorp waarin kinderen die niet meer thuis kunnen blijven in een veilige omgeving kunnen wonen en werken aan een goede toekomst.

De Glind is een klein, groen maar heel bijzonder dorp dat valt onder de gemeente Barneveld. Bijzonder aan dit dorp is dat er achter 28 van de ongeveer 140 voordeuren een professioneel gezinshuis zit. Het wonen, leren/werken, vrije tijd en de dorpse gemeenschap dragen in dit dorp bij aan de ontwikkeling van een kwetsbare groep kinderen.

Wie wonen er in dit dorp?

Onder de ca. 650 inwoners van het dorp wonen ongeveer 120 uithuis geplaatste kinderen en jongeren. Lang niet iedereen die in De Glind woont is werkzaam in de zorg. De Glind is een dorp en geen instelling, er is een dorpskerk, een voetbalveld en een zwembad. Daarnaast maken er nog eens ongeveer honderd kinderen en jongeren, die niet in het dorp wonen, gebruik van de faciliteiten in het Jeugddorp.

De Rudolphstichting

In 1911 kocht de gereformeerde dominee Rudolph een stuk grond waarop het dorp de Glind is ontstaan. Een uitspraak van hem was “Als kinderen buiten de samenleving dreigen te vallen, moeten wij een samenleving creëren waar ze welkom zijn”. En dat gebeurde. De Glind is een dorp waarin deze kinderen kunnen opgroeien en een veilig thuis wordt geboden. Inmiddels vinden 120 uithuis geplaatste kinderen een veilig thuis. De Rudolphstichting investeert tijd, geld en kennis in innovatieve programma's, bijdrage aan de kwaliteit van de huizen en het bevorderen van deskundigheid van de gezinsouders. Daarnaast zorgen zij al meer dan 100 jaar ervoor, samen met een trouwe kerkelijke achterban, dat het jeugddorp De Glind een fijne plaats is waar kinderen en jongeren kunnen wonen en werken aan hun toekomst. Op de eerste zondag van de 40-dagentijd worden de paasdoosjes uitgereikt en op eerste Paasdag kan iedereen ze inleveren. Willen jullie meer weten kijk dan op www.rudolphstichting.nl

Laten jullie deze kinderen niet in de steek!

Namens de diaconie, Aart van Joolingen

 
40 dagentijd 40 dagentijd

40-DAGENTIJD IN DE KINDERNEVENDIENST:

EEN NIEUW BEGIN!

Ook dit jaar doen we met de kinderen van de kindernevendienst een 40-dagentijd project. Pasen is het feest van een nieuw begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht. In de weken voor Pasen gaan we met de kinderen oefenen: we doen dingen die nodig zijn om een nieuw begin te maken. Elke week krijgen de kinderen een ‘beginnersdiploma’, met daarop een vaardigheid. Naast de bijbelverhalen horen we een verhaal over Julia en Stef. Zij mogen op een stuk grond in de buurt een nieuwe tuin aanleggen. Dat is een mooi nieuw begin, maar ze moeten er heel wat voor doen! We kijken uit naar een fijn paasproject met elkaar en hopen veel kinderen met hun ouders of opa en oma te mogen begroeten.

Eveline Roosendaal

 
Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt Develhof Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt DevelhofLaan van Nederhoven 21
3334 BN Zwijndrecht
078 - 6299500
alle post sturen naar dit adres

Correspondentie via Scriba:
Dhr. R. Slotema
e-mail:

Voorzitter van de kerkenraad
Metha van der Net - Rozendaal
e-mail:  


Meer informatie?
U kunt op deze pagina meer lezen over onze kerk en gemeente.

 
Waar kunt u ons vinden? Waar kunt u ons vinden?


 
Develhofkoor Develhofkoor

Zingt u mee?

Het Develhofkoor heeft medewerking verleend aan de kerkdienst op zondag 7 oktober 2018
De liturgiecommissie zou het op prijs stellen als het Develhofkoor zich regelmatig laat horen, mede omdat het een activiteit van de eigen gemeente is.
Er is een verzoek om op 1e Kerstdag mee te werken aan de dienst. 
Ook is er een voorstel om in de Adventstijd aan een Vesper mee te doen.
Deze Vesperdiensten worden gehouden in samenwerking met de andere PKN-kerken in Zwijndrecht in de verschillende kerken.
Op de betreffende zondag verleent dan het Develhofkoor haar medewerking bij de dienst in de Develhof. 

Wie van zingen houdt en mee wil doen, met dit project een of beide projecten, kan zich opgeven bij

Griti de Bondt, tel. 612 88 03.
 
 
 

 

 
Collecten 24 maart Collecten 24 maart

1ste collecte: Kerk
2de collecte: Kerk in Actie, kinderen in de knel

 
Te doen in de kerk Te doen in de kerk

Te doen in de kerk