Help Sulawesi

Help Sulawesi
De aardbevingen en de tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi hebben veel mensenlevens gekost. In de pers hebt u de steeds maar stijgende getallen gelezen.Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van noodhulp zoals water voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp.
Op zondag 21 oktober willen wij een extra deurcollecte houden voor de nood in Sulawesi.Uw gebed en steun zijn hard nodig.
Geef tijdens de collecte of maak uw gift over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie.
Dank u wel voor uw steun.
Namens de diaconie
terug