fondswerving fondswerving


Geldwerving door Wijn- en Boterletter acties
Met heel veel respect melden wij de resultaten van de spontane wijn- en boterletteracties van voor de afgelopen kerstdagen.
De organisatie van de wijnactie lag bij André en Willy Bakker en Cees de Baat. Tijdens de gemeenteavond in november werd het verzoek gedaan aan de aanwezigen om acties te bedenken die de geldwerving zouden kunnen stimuleren. Enkele dagen na de gemeenteavond werd door de hiervoor genoemde mensen toestemming gevraagd om een wijnactie te organiseren. Dit werd door ons vanzelfsprekend van harte ondersteund. De actie heeft geresulteerd in een voorlopige opbrengst van € 356,30. Een prachtig resultaat van een spontane actie. Onze welgemeende dank is gericht aan de initiatiefnemers van de deze actie.
De organisatie van de boterletteractie was zoals al vele jaren in handen van Rien van Linschoten. De start van de boterletter actie ligt naar ons idee al tientallen jaren terug. Elk jaar opnieuw zet Rien van Linschoten zich in om een ieder te benaderen om boterletters of kerstbroden aan de man te brengen. In het verleden waren veel bedrijven grote afnemers van de boterletters en kerstbroden. Tijdens en na de crisis kwam hier verandering in. Maar ondanks deze verandering wist Rien van Linschoten opnieuw een opbrengst van € 500,- te genereren. Na zoveel jaren van inzet zijn wij Rien zeer dankbaar voor wederom een prachtig resultaat. Wij hopen dat de hierboven omschreven initiatiefnemers deze acties jaarlijks herhalen.
College van kerkrentmeesters
terug