Een teken van leven! Een teken van leven!

40 dagen tijd in de kindernevendienst

Ook dit jaar doen we met de kinderen van de kindernevendienst een 40-dagenproject. Dat doen we dit jaar met verhalen uit het boek Exodus. De verhalen laten zien dat God mensen bevrijdt, zelfs uit de donkerste nacht.

We starten het project met het verhaal van de brandende braamstruik. God geeft `mozes daar een teken van leven.  Ook wij mogen uitzien naar tekens van leven. We kunnen er om bidden en we kunnen ook een teken van leven doorgeven aan elkaar. Door elkaar te bemoedigen en te troosten, door om te zien naar iemand die het moeilijk heeft.

We werken uit een heel groot boek dart iedere week voorin de kerk zal staan. Wees welkom om er eens doorheen te bladeren na de dienst.

Iedere week gaan de kinderen een kaart naar iemand uit de gemeente sturen als ‘teken van leven’.

Bij het project is ook een boekje ontwikkeld voor thuis, met voor elke dag materiaal in de vorm van voorleesverhalen, liedjes en leuke activiteiten. Het is een mooie manier om als gezin aandacht te besteden aan de bijbelverhalen en met elkaar in gesprek te gaan. De boekjes worden verspreid over de gezinnen met kinderen. Mocht u een gezin kennen dat we vergeten zijn, dan zijn er nog een paar exemplaren te krijgen in de ruimte van de kindernevendienst.

We kijken uit naar een fijn paasproject met elkaar en hopen veel kinderen met hun ouders en opa’s en oma’s met hun kinderen te mogen begroeten.

Eveline Roosendaal
 
terug