Develhofsoos Develhofsoos
DEVELHOFSOOS
We hebben de meditatie gelezen van ds. H.E. Faber van der Meulen over Tien kleine christenen die om verschillende redenen de kerk de rug toekeren. Er blijft er nog maar één over die ondanks alles toch weet dat ‘het werk’ met Gods zegen doorgaat. Het was een feestelijke soos. We mochten al een klein beetje ons 50-jarig huwelijk vieren met een hapje (lees appeltaart) en een drankje (lees advocaat met). We hebben de middag afgesloten met het prachtige lied ‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand’. Ik wil alle mensen van de soos hartelijk bedanken voor het prachtige boeket dat wij mochten ontvangen, ook iets om dankbaar voor te zijn. De volgende soos is op DV dinsdag 29 november van 14.30-16.30 uur, dan vieren we het Sint Nicolaasfeest. U bent weer van harte welkom, de koffie en thee staan klaar.
Namens de leiding, Ans van der Harst
terug