Develhofkoor Develhofkoor

Zingt u mee?

Het Develhofkoor heeft medewerking verleend aan de kerkdienst op zondag 7 oktober 2018
De liturgiecommissie zou het op prijs stellen als het Develhofkoor zich regelmatig laat horen, mede omdat het een activiteit van de eigen gemeente is.
Er is een verzoek om op 1e Kerstdag mee te werken aan de dienst. 
Ook is er een voorstel om in de Adventstijd aan een Vesper mee te doen.
Deze Vesperdiensten worden gehouden in samenwerking met de andere PKN-kerken in Zwijndrecht in de verschillende kerken.
Op de betreffende zondag verleent dan het Develhofkoor haar medewerking bij de dienst in de Develhof. 

Wie van zingen houdt en mee wil doen, met dit project een of beide projecten, kan zich opgeven bij

Griti de Bondt, tel. 612 88 03.
 
 
 

 

terug