Denk ook aan hen!

Denk ook aan hen!

In onze gemeente zijn er velen die door ouderdom of ziekte niet (meer) naar de erediensten kunnen komen, daardoor missen ze ook de contacten. Laten wij zorgen dat wij hen niet vergeten, in het bijzonder gedurende de vakantietijd waarin vele familieleden op vakantie zijn. Voor velen die noodgedwongen thuis moeten blijven is de vakantieperiode vaak een moeilijke tijd. Een kaartje of bezoekje doet wonderen.
 
terug