Oproep Develhofkoor Oproep Develhofkoor

Develhofkoor met Pinksteren?
Wij willen met Pinksteren, 20 mei graag weer het Develhofkoor (= gelegenheidskoor) laten zingen. Wij hebben Diana Abspoel bereid gevonden om dit koor weer te begeleiden. Zij wil oefenen op zaterdagochtend 12 mei om 10.30 uur in de Develhof en vrijdagavond 18 mei om 19.30 uur in de Develhof. Wanneer u wilt meezingen en in ieder geval één van de twee repetities kunt bijwonen, geeft u zich dan op bij José de Jong ( of Griti de Bondt ( Het zou geweldig zijn als gemeenteleden met elkaar een gelegenheidskoor kunnen vormen en hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

 

terug