Collectebusjes Collectebusjes
Voor de gemeenteleden die door ouderdom of ziekte niet in staat zijn de reguliere kerkdiensten bij te wonen hebben we de mogelijkheid gecreëerd om onze kerkdiensten via een internetverbinding live of op een later tijdstip te volgen. Door regelmatige huisbezoekjes en de inzet van deze hulpmiddelen proberen we zo invulling te geven aan onze kerkgemeenschap in de huidige tijd, die helaas een steeds dalend kerkbezoek laat zien hetgeen ook zijn weerslag heeft in de opbrengst van de collecten.

Om de kosten voor de internetverbinding te dekken hebben wij u vorig jaar gevraagd of onze pastorale medewerkers bij u een collectebusje mochten achterlaten zodat ook u tijdens het volgen van onze dienst, of op elk ander moment, een kleine bijdrage daarin kunt doen om zo uw verbondenheid met onze kerk gestalte te geven. Inmiddels zijn er al weer een aantal busjes retour gekomen en we zijn u dankbaar voor de opbrengst van € 382,-. Dit bedrag wordt 50:50 verdeeld tussen kerk en diaconie. Een mooi bedrag waarmee een deel van de kosten voor onze internetuitzendingen, per jaar zo’n € 660,- gedekt kunnen worden.

College van kerkrentmeesters
 
terug