Collecte 4 februari Collecte 4 februari
1e collecte Kerk
2e collecte Kerk in Actie werelddiaconaat. Kijk hier voor meer informatie
terug