Bouwstenen voor je geloof Bouwstenen voor je geloofToerusting voor alle gemeenteleden

Vindt je het ook zo lastig om je geloof onder woorden te brengen. ‘Ik geloof wel, maar hoe zit het eigenlijk precies?’ Wat is eigenlijk de plaats van geloof in je eigen leven: ‘Wat is de kern van het christelijk geloof? Waarom geloof ik wat ik geloof?’ Met die vragen willen we bezig zijn op de cursus Bouwstenen voor je geloof. De onderwerpen gaan o.a. over
 
  • het gebed
  • geloofszekerheid
  • de Bijbel vroeger en nu
  • de betrouwbaarheid en inspiratie van de Bijbel
  • het werk van de heilige Geest
  • de betekenis van Jezus
  • ons persoonlijk getuigenis
  • de gemeente
  • God dienen met de gaven die je hebt etc.

De cursus is veelkleurig en boeiend en al jarenlang een groot succes in het hele land. Als predikanten van Zwijndrecht zijn we enthousiast over dit samenwerkingsproject en we willen graag met u/jou aan de slag. Ook zeer geschikt voor belijdeniscathechisanten.
De cursus ‘Bouwstenen voor je geloof’ is vorig jaar van start gegaan. De nieuwe modules van jaar twee bestaan uit een op zichzelf staand programma. Dus ook nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden! 

De bouwstenencursus komt elke 14 dagen op woensdag bijeen en omvat het komende seizoen de volgende cursusonderwerpen: 

Eerste blok - Bijbel en Gemeente
18 sept. - De Bijbel van vroeger tot nu
2 okt.    - Betrouwbaarheid en inspiratie van de Bijbel
16 okt.  - Omgaan met de Bijbel
30 okt.  - Aan de slag met de Bijbel
13 nov. - De gemeente als lichaam
27 nov. - Andere beelden van de Gemeente
11 dec. - Rentmeesterschap
8 jan.    - Heilige Levenswandel 


Tweede blok - Christus en de Geest
22 jan. - Jezus, God en mens
5 feb.   - Jezus, de Verlosser
19 feb. - De Heilige Geest in het Oude Testament
4 mrt.   - De Heilige Geest in het Nieuwe Testament
18 mrt. - De Heilige Geest in de christen
1 apr.    - Vervulling met de Heilige Geest
15 apr. - De gaven van de Heilige Geest
22 apr. - God dienen met de gaven die je hebt

Lees meer informatie op de site van Vorming en Toerusting (V&T). Klik daarvoor op de onderstaande knop. 
terug