bezinning kerkeraad bezinning kerkeraad
IMPRESSIE VAN DE BEZINNINGSOCHTEND VAN DE KERKENRAAD
Zaterdag 1 oktober verzamelde uw kerkenraad zich in de Kijfhoekkerk voor een ochtend waarop eens dieper doorgepraat kon worden over de kerk, maar vooral over ons eigen geloofsleven en onze intenties.
Dit deden we aan de hand van 2 Timotheüs 1:3-14 waarin Paulus oproept om ‘vast te houden aan het geloof’.
De tekst leverde een aantal trefwoorden op: authenticiteit, betrokkenheid, nuchter blijven nadenken, lijden aan de kerk of het ambt, evangeliseren, vermijdingsgedrag en je gaven/vuur/kracht niet laten verpieteren.
Na een korte bedenktijd kreeg ieder de beurt om te vertellen, welk trefwoord het meest aansprak en waarom. Er werd respectvol naar elkaar geluisterd en met elkaar gesproken over de betekenis van de diverse meningen.
Opvallend was, dat de eerste prioriteit niet bij (voortdurend) evangeliseren bleek te liggen. Meerdere leden hebben ook de negatieve uitwerking van voortdurende en dwingende evangelisatie in de omgeving ervaren. Wel belangrijk wordt het gevonden om open en zonder schaamte uit te komen voor je geloof.
Alle ambtsdragers voelen zich zeer betrokken bij de gemeente en willen er zijn voor wie hen nodig heeft. De zegen bij de bevestiging is tegelijk een krachtig teken om aan de slag te gaan. Wij willen en kunnen niet alleen vanuit ons gevoel handelen, maar moeten ook ons verstand gebruiken en blijven onderzoeken. Dat levert een veelkleurig en prachtig beeld op in al zijn verscheidenheid. We willen authentiek zijn en onszelf geen masker voorhouden. Vanuit dat oogpunt willen wij de gemeente tegemoet treden. We spreken gezamenlijk de wens uit dat men ook echt bij de kerkenraad op de koffie wil komen als men een vraag, een opmerking of een idee heeft. Dat de gemeenteleden zich vrij voelen om zich naar ons toe te uiten.
Ook willen we graag meer initiatieven ontwikkelen met een blik op de toekomst. We praten over mogelijkheden als groeigroepen, jeugdouderling, catechese, enz. Daarvoor moeten we al onze talenten inzetten en hebben wij nog veel nieuw vuur nodig. Het is de kerkenraad opgevallen dat veel gemeenteleden het idee hebben dat zij niet genoeg te bieden hebben als ambtsdrager. Niets is minder waar: alle ambtsdragers zijn ook maar gewone mensen met veel beperkingen. Echter, veel handen maken niet alleen licht werk, zij verzamelen ook vele gaven en talenten.
De ochtend was deze keer niet in het Struweel want door een communicatiestoring in de mailwisseling was de locatie niet meer voor ons beschikbaar. Maar gelukkig boden onze Heerjansdamse kerkburen ons gratis onderdak in de Kijfhoekkerk. Onze inspiratiemorgen werd met een goed gevoel afgesloten. We hebben elkaar weer beter leren kennen en elkaar kunnen inspireren, persoonlijk en als team.
Aan u stellen wij graag de vraag: Laat u horen!
Metha van der Net, Ineke van Bochove
 
terug